I dag startar svenska mätningar av utsläppen

NYHETER

Nu ska Strålsäkerhetsmyndigheten undersöka om radioaktiva ämnen har nått Sverige.

På onsdag väntas de första testerna vara klara.

– I första hand letar vi efter ämnen som jod-131, cesium-134 och cesium-137, säger strålskyddsexperten Ann-Christin Hägg till Aftonbladet.

På grund av utsläppen av radioaktiva ämnen vid kärnkraftverket Fukushima i Japan har Strålsäkerhetsmyndigheten nu beordrat mätningar i Sverige.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, kommer nu att genomföra mätningar vid sex stationer runt om i landet.

Förväntas ha nått Sverige

Strålsäkerhetsmyndigheten har tidigare beräknat att radioaktiva ämnen bör ha nått Sverige i dag. För att genomföra mätningar byter man nu filter vid FOI:s mätstationer.

– Eftersom det handlar om väldigt låga nivåer behöver man ha ett luftfilter under väldigt lång tid för att kunna mäta. Vi kommer att mäta under ett dygn och sedan skickas samtliga filter på analys hit till oss på Strålsäkerhetsmyndigheten. På onsdag förväntas vi ha ett besked, säger strålskyddsexperten Ann-Christin Hägg.

– En första mätning gjordes under dagen i dag och den visade ingenting.

”Låga nivåer”

De ämnen Strålsäkerhetsmyndigheten söker efter är jod-131, cesium-134 och cesium-137.

– Det är de ämnen vi känner igen från olyckan i Tjernobyl.

Men om radioaktiva ämnen har nått Sverige handlar det om så pass små doser att det inte gör någon skada för människor eller miljö.

Det finns ingen anledning att äta jodtabletter?

– Absolut inte, vi kan vara lugna här i Sverige, säger Ann-Christin Hägg.

– Det är väldigt låga nivåer som vi förväntar oss.