Har du rätt svar på treornas matte?

NYHETER

Det är skolans ansvar att eleverna ser hur matte kan användas i vardagen – inom olika områden, säger nya läroplanen. Undervisningen ska skapa lust, tilltro till den egna förmågan och hjälpa dem att lösa problem.

Det är också viktigt att kunna se skönheten i former och matematiska mönster. I grundskolan ska eleverna tränar problemlösning, begrepp och samband mellan begrepp, jobba med rutinuppgifter och kunna resonera och följa resonemang.

Här några matematiska klurigheter från verklighetens klassrum:

Årskurs 1-3:

Algebra är mer framlyft under de tidiga åren i nya läroplanen. Här handlar det om matematiska likheter och likhetstecknets betydelse och berätta varför svaret är rätt:

A. 14= _+ 6

B.  13-8=_

Se enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas: 

C. 2, 4, 6, _, _ ,

D. 1, 2, 4, 7_, _,

Årskurs 4-6:

Lära om obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att teckna obekant tal med en symbol:

E. x+2=4

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. Metoder för enkel ekvationslösning. Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas:

F. 5+4= 7+_

G. 1, 2, 4, 5, 7, 8, _, _ ,

7-9 årskurs:

Förstå innebörden av variabelbegrepp och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer. De ska kunna algebraiska uttryck, formler och ekvationer som är relevanta för eleven i vardagen. Till exempel räkna ut vad ett mobilabonnemang kostar med hjälp av en ekvation och förstå samband mellan sträcka, hastighet och tid när de kör moped.

H. Lära sig metoder för ekvationslösning:

17=3x+5

I. Hur mycket är 4x + 6 Y om 2x + 3y är lika med 12?

J. Kör jag i medelfarten 70 km/h under 2,5 timme, hur lång sträcka har jag då kört?

Källa: Nationella proven/www.su.se/prim

Scrolla ner för att se rätt svar.

Rätt svar!

Årskurs 1-3:

A. (Svar: 8)

B. (Svar: 5)

C. (Svar: 8, 10)

D. (Svar: 11, 16, dvs mellanrummet och ett mer.)

Årskurs 4-6:

E. (Svar: x=2)

F. (Svar: 7+2, dvs nio på båda sidor om likhetstecknet)

G. (Svar: 10, 11, dvs varannan plus 1, och varannan plus 2)

7-9 årskurs:

H. (Svar: En uträkning i flera steg x=4, 3 gånger 4 = 12 + 5 = 17)

I.  (Svar: 24)

J. (Svar: 175 km)