Kräver 10 års fängelse för gryningspyromanen

Foto: Foto: KRISTER HANSSON
SAMMANBITEN ”Gryningspyromanen” dök upp till rättegången i långt hår och skägg efter 15 veckor i häkte.
NYHETER

Rättegången mot den så kallade "gryningspyromanen" går mot sitt slut. I dagens plädering yrkade åklagaren på 10 års fängelse medan försvaret vill att mannen ska frias. Dom faller 8 april och fram till dess ska 47-åringen vara kvar i häktet.

47-åringen är åtalad för att ha anlagt en vindsbrand i ett hyreshus i Ystad sent på natten den 2 december i fjol. Mannen medger att han var på vinden under natten men hävdar att branden kan ha anlagts av någon som vill honom illa.

Åklagaren Magnus Johansson började sitt anförande med att berätta om branden i vintras. Han hävdar att mordbranden måste betecknas som grov, dels för att den var anlagd på två ställen, dels att den startade under natten när människor låg och sov.

"Lyhört"

– Huset är äldre och lyhört. Det har förelegat en risk för att människor skulle skadas, eller till och med avlida i branden.

– Hade vindriktningen varit en annan under natten hade hela kvarteret kunnat brinna ned, säger han.

Åklagaren argumenterar framför allt för tre ben i bevisningen som han anser styrker att 47-åringen anlagt bränderna:

Stegen på vinden, som enligt åklagaren, stämmer bra med det sätt 47-åringen rör sig.

Mattan som hittades under en av brandhärdarna. Den misstänkte "gryningspyromanen" nekar till att ha varit i kontakt med mattan, men åklagaren stöder sig på ullfiber som hittats på mannen.

Strumporna över kängorna. 47-åringen säger att han drog strumporna över skorna för att de var för dåliga att gå i på snö. Åklagaren avfärdar argumentet och hävdar att strumporna var till för att inte lämna några spår.

Bevisvärde

"Gryningspyromanens" advokat Matts Johnsson börjar sitt anförande med att påminna rätten om vilka bevisvärdering ska göras.

– Vad man inte får göra är att samla ihop alla omständigheter som anförts för och emot. Man ska börja med varje omständighet och varje bevis. Värdera det, gå vidare till nästa bevis och i den kedja som finns ska varje bit värderas för sig. Sedan ska man i slutet göra en sammanfattning av det material man redan har värderat.

Johnsson för åter fram argumentet om en alternativ mordbrännare.

– Det räcker med att den alternativa hypotesen inte ligger bortom rimlig tid. Har man och kan man finna något rimligt stöd för den alternativa tesen, räcker det för en frikännande dom.

"Bör försättas på fri fot"

Matts Johnsson avslutar sin plädering med att ånyo upprepa för rätten möjligheterna att det finns en annan gärningsman. Han argumenterar också för att det begångna brottet inte behöver vara grovt.

– För vanlig mordbrand är straffvärdet tre-fyra år. Är det grovt ligger det på sex-sju år, säger Matts Johnsson, som yrkar att 47-åringen försätts på fri fot.

TT