Linnea kan ha dött av morfinförgiftning

NYHETER

Linnea, som dog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, kan ha dött av en medveten morfinförgiftning.

Enligt ett yttrande som Dagens medicin tagit del av hade spädbarnet en dödlig dos morfin i kroppen.

Det hela började redan hösten 2008 då den för tidigt födda Linnea avled på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Föräldrarna var övertygade om att dottern dog på grund av upprepade fel från vårdpersonalen och de anmälde sjukhuset.

Barnnarkosläkaren greps

En obduktion av det lilla barnet visade att koncentrationen av narkosläkemedlet Tiopental var mycket högre än vad som kan ses vid normal användning. Den 2 mars 2009 greps den då 55-åriga barnnarkosläkaren på Astrid Lindgrens misstänkt för dråp alternativt mord av flickan.

Motivet, tror åklagaren, är barmhärtighet. Linnea var döende och fick både morfin och narkosläkemedel i slutskedet.

Men barnläkaren själv har hela tiden nekat bestämt till brott.

– Jag tar inte liv, jag räddar dem, har hon sagt i förhör.

Nu visar en ny utredning att flickan troligen var död när hon fick de höga doserna av narkosmedlet tiopental. Däremot kan hon ha dött av en medveten morfinförgiftning. Det skriver den expert som för Rättsliga rådets räkning granskat handlingarna, ett yttrande som tidningen Dagens Medicin nu publicerar.

Dödlig dos morfin

Yttrandet fick tidigare i veckan åklagaren att besluta att gå vidare till rättegång mot den läkare som misstänks för dråp.

Enligt Rättsliga rådets expert Jørg Mørland hade flickan en koncentration av 2 000 mikrogram tiopental per gram lårblod vid den tidpunkt då provet togs. En dödlig dos för ett litet barn är cirka 130 mikrogram och uppåt.

”Detta kan ha skett till följd av utspädningsfel eller medveten höjning av morfindosen. Enligt den sakkunniges bedömning kan de tillförda morfinmängderna tillsammans med de i barnets kropp föreliggande mängderna fenobarbital ha lett till en dödlig förgiftning.”, skriver han.

Meriterad läkare

I tisdags beslutade chefsåklagare Peter Claeson att målet ska gå vidare till rättegång, ett beslut som barnläkaren enligt sin advokat mottog med stor bedrövelse.

Den åtalade kvinnan är en mycket meriterad barnläkare och är i Sverige ansedd som en auktoritet inom sitt område. Hon har även tjänstgjort utomlands, dels under Gulfkriget och i det våldsamma inbördeskriget i Somalia där hon vårdade krigsoffer.

Under sina 25 år som läkare har kvinnan inte fått en enda anmärkning.

"Vet att jag inte gjort det"

Läkaren själv har i en tidigare intervju sagt att tiden sedan polisen grep henne varit ett rent helvete:

  – Jag vet ju att jag inte har gjort det som jag anklagas för. Men jag har förlorat 19 månader av mitt liv Det enda jag vill är att åtalet läggs ned så att jag kan börja jobba igen.

Barnläkaren har varit avstängd från sjukhuset sedan hon släpptes ur häktet.

  – Det känns som att det är jag som måste bevisa min oskuld, inte tvärtom, sa hon i samma intervju.

FAKTA

Detta har hänt:

Den 20 september 2008 avled en tre månader gammal flicka på Astrid Lindgrens barnsjukhus sedan hennes respirator hade kopplats bort. Barnet hade fötts för tidigt och hade allvarliga hjärnskador – skador som troligen hade förvärrats av att en sjuksköterska givit flickan en alltför koncentrerad saltlösning.

Föräldrarna vädjade flera gånger till läkaren under flickans dödskamp att hon skulle få någonting för att slippa att lida. Sprutor med färdigblandad tiopental, stesolid och morfin fanns på salen.

Den 6 oktober gjorde anhöriga en polisanmälan. De ansåg att flickan hade vanvårdats och begärde att kroppen skulle obduceras.

Obduktionen skedde den 14 oktober. Då hittades höga halter av morfin och tiopental i ett blodprov från flickans lår. Rättsläkaren slog larm och åklagare kontaktades.

Den 2 mars 2009 frihetsberövades barnläkaren men släpptes efter åtta dagar, fortfarande misstänkt. Den 1 februari i år åtalades hon för dråp. Rättegången skulle ha börjat den 31 maj men ställdes in sedan försvaret rest invän dningar mot åklagarens bevisning.

(TT)