Riksdagen klubbade historisk Jas-insats

Flyginsatsen mot Gaddafi formellt beslutad

NYHETER

I dag hölls en historisk debatt i Riksdagen.

Sen beslutade politikerna att skicka Jas 39 Gripen till Libyen.

Sverigedemokraterna var ensamma om att rösta nej.

I dag sattes spiken i kistan. Regeringens förslag om att skicka åtta Jas 39 Gripen till Libyen godkändes av riksdagen.

Därmed kan planen fraktas ned till Medelhavet och påbörja sitt Nato-uppdrag.

Tumult på läktaren

En halvtimme in i debatten, klockan 9.30, avbröts den av två män som protesterade mot Sveriges planer att bistå Nato i Libyen.

– Hycklare! Hycklare!

Miljöpartiets Bodil Ceballos fick avbryta sitt anförande.

– Ni talar om att skydda civila samtidigt som ni säljer vapen till USA! skrek männen.

Talmannen försökte tysta männen, som bara skrek högre. De fördes bort av Riksdagens vakter.

Ett parti emot

Det fanns bred enighet i Riksdagen om att delta i Natoinsatsen. Endast Sverigedemokraterna var emot regeringens förslag.

Mikael Jansson påstod att Sveriges deltagande i Nato-insatsen innebär att vi faktiskt stöder de islamister som finns bland rebellerna. Beslutet innebär också att vi stöder USA.

– USA har en övertro till att man kan bomba sig till det man vill, säger Mikael Jansson (SD).

Utrikesministern om solidaritet

Utrikesminister Carl Bildt (M) menade att vi måste vara solidariska med människor som kämpar mot diktatorer.

– Det handlar om solidaritet, europeisk, global.

Enligt Carl Bildt är de militära operationerna i Libyen nödvändiga, men de är inte tillräckliga.

– Vi försöker få in hjälpsändningar till Libyen. Vi ansluter oss till en snar, verifierad, vapenvila. Det ska vara en del av politiska process – som är bred och som omfattar Libyen i helhet, säger Carl Bildt (M).

Sverigedemokraterna krävde en omröstning. I den visade det sig att endast 18 var emot förslaget.

FAKTA

Propositionen i korthet:

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst tre månader för att delta i den internationella militära insatsen i Libyen för att upprätthålla en flygförbudszon i enlighet med beslut i Förenta Nationernas säkerhetsråd.

Det planerade svenska bidraget utgörs av flygstridskrafter och stödresurser om totalt ca 130 personer. Därutöver ska styrkan om behov uppstår kunna förstärkas tillfälligt.

Det är regeringens avsikt att styrkan ska delta i två månader med full förmåga. Övrig tid avser förberedelser, transporter samt inledning och avveckling av insatsen.

16:00: Presskonferens om insatsen i Libyen