Utredning mot USA:s ambassad läggs ner

Kan inte styrka att
brott har begåtts

Foto: Foto: JONAS BILBERG
Övervakat i tio år Härifrån den amerikanska ambassaden i Stockholm leddes övervakningen av de ”potientiella hoten” mot USA:s säkerhet. Och i nära samarbete med den svenska säkerhetspolisen enligt ambassadpersonal.
NYHETER

USA:s ambassad har övervakat och granskat svenskar i över tio år. 

Men nu väljer chefsåklagare Tomas Lindstrand att lägga ner utredningen rörande spionanklagelser.

”Förundersökningen läggs ner eftersom olovlig underrättelseverksamhet inte kan styrkas, det inte går att utreda brott mot personuppgiftslagen och det saknas anledning anta att brott mot tystnadsplikt begåtts”, skriver han i ett beslut på måndagen.

Anställda vid den amerikanska ambassaden ska ha filmat, fotograferat och registrerat hudfärg, kroppsform och klädsel på tusentals människor som USA trott kunna utgöra ett hot mot säkerheten på ambassaden.

Förnekade SDU

Från ambassaden förnekade man att något brottsligt aktivitet förekommit när nyheten kom i november. Det var norska medier som först rapporterade om USA:s hemliga enhet Surveillance Detection Unit (SDU), där man bland annat registrerat personer som deltagit i demonstrationer.

Varken den svenska regeringen eller Säpo kände till att liknande bevakning ägde rum i Sverige, och strax efter avslöjandets inleddes en förundersökning vid Åklagarkammaren för säkerhetsmål.

Under arbetet med förundersökningen har Tomas Lindstrand från Polismyndigheten i Stockholms län, Säkerhetspolisen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet och Försvarsmakten begärt in dokument eller minnesanteckningar som på något sätt kan associeras med SDU.

Säpo fick information 2009

Från Säpo kommer då uppgifter att man fått veta att det fanns ett ”surveillance team” och att Stockholmspolisen fått information om dess observationer. I oktober 2009 ska den nytillträdde amerikanska ambassadören i sällskap med ett par livvakter från Säpo besökt en lokal som visade sig vara en samlingslokal för SDU.

En rapport som livvakterna upprättade om besöket föranledde att Säpo inledde en kartläggning av verksamheten. Den kartläggningen ska därefter ha övergått i en nu pågående förundersökning, enligt det beslut Lindstrand lämnat.

Besökte lokaler

Tillsammans med utredare har Tomas Lindstrand även besökt SDU:s lokal, som sedan september 2010 haft diplomatisk status. I ett rum på cirka 30 kvadratmeter fanns några skrivbordsplatser, datorer och förvaringsskåp. Enligt företrädare för SDU ska lokalen ha använts som mötesplats inför ett arbetspass, för avrapportering samt förvaring av utrustning och kläder, skriver Lindstrand.

Utrustningen var sådan som är ”typisk för bevakningsändamål”, som kikare, kamera och oömma kläder.