Fredrik, 25: Därför säljer jag sex till kvinnor

Fredrik, 25: Jag är inget offer

Fler män än kvinnor säljer eller har sålt sex.
Fredrik, 25, är en av dem och han har bara kvinnliga kunder.
– Det finns tjejer som ­inte heller är så bra på att ragga.

I förarbetet till sexköps­lagen nämns män på 11 av 241 sidor och då som sexköpare.

Ingenstans framgår det att också män säljer sex, till andra män och till kvinnor.