Patienten sövdes ner - läkaren sprang på möte

NYHETER

Patienten hade gjorts redo för operation och sövts ner.

Då försvann läkaren plötsligt iväg på ett personalmöte – och patienten fick väckas.

Nu utreder Varbergs sjukhus om händelsen ska lex Maria-anmälas.

Patienten var intagen på Varbergs sjukhus och skulle opereras i slutet januari. Allt var förberett och klart för ingreppet och patienten sövdes ner med narkos.

Men läkaren blev plötsligt kallad till ett viktigt personalmöte och lämnade operationssalen med patienten fortfarande nedsövd.

Väcktes

Två timmar senare var mötet över, men patienten hade väckts utan att ha blivit opererad. Återigen plockades narkosen fram och läkarna sövde ner patienten igen för att slutligen genomföra operationen.

I händelserapporten står det att ”patienten utsatts för komplikationer med en bakre svalgblödning vid väckning” på grund av att ha sövts ner två gånger.

"Efter vad jag förstått via hörsägen var patienten mycket illa däran inne på intensivvårdsavdelningen efter väckningen. Därmed borde ärendet falla inom ramen för en l ex Maria-anmälan", skriver en överläkare på ortopeden i avvikelseanteckningarna.

Stormigt möte

Mötet som läkaren sprang iväg på handlade om en infekterad konflikt mellan den tidigare verksamhetsområdeschefen Mikael Wulker Sylmé och personalen.

Mötesdeltagare säger till Hallands Nyheter att mötet var mycket stormigt. Läkare berättar att parterna skrek på varandra och Mikael Wulker Sylmé beskriver mötet för Hallands Nyheter som ”ovärdigt”.

Sjukhuschefen i Halland Anders Dybjer ser allvarligt på det inträffade.

– Det jag kan säga är att möten går aldrig före operation av en sövd patient. Det är i så fall om det brinner eller har utlösts katastroflarm, säger han till Hallands Nyheter.