Vargarna från årets jakt är undersökta

SVA: "Jämfört med 2010 har jägarna förbättrat sig"

Foto: Foto: Lars Hedelin
NYHETER

Samtliga vargar som fälldes vid årets jakt har nu obducerats av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Vid fjolårets jakt fick jägarna mycket kritik – men i år har de varit pricksäkrare.

– Jämfört med 2010 har jägarna förbättrat sig, säger Arne Söderberg, biolog och samordnare vid SVA.

Samtliga 19 vargar som fälldes vid årets licensjakt har nu obducerats av SVA.

Enligt Arne Söderberg, biolog och samordnare av SVA:s arbete med stora rovdjur, har jägarnas hantering av vargarna förbättrats sedan fjolårets licensjakt.

– Jägarna har tagit åt sig av kritiken, säger han till Aftonbladet.

Missformad njure

De fällda vargarna, elva hanar och åtta honor, har nu undersökts. Hos dessa har man hittat fem vargar med missbildningar.

– Det är troligtvis slumpen, säger Arne Söderberg.

– Två stycken hanar hade ensidig kryptorkism, där den ena testikeln inte har vandrat ner utan är kvar i buken. Två hanar hade bettfel och en varg hade en medfödd missformad njure.

Kvist i lungan

En varg hade kotmissbildning. Detta kommer nu att utredas vidare av Naturhistoriska riksmuseet.

– De gör rent skeletten. En kvinna sitter just nu och arbetar med skeletten från fjolårets jakt, därefter kommer hon att gå igenom vargarna från årets licensjakt.

Dessutom hade en av de fällda vargarna lunginflammation.

– Samtliga fällda vargar var i bra kondition. Men den här vargen hade fått ner en grankvist i lungan.

Ingen av de fällda vargarna bar på parasiten dvärgbandmask.

FAKTA

Alla utom en fälldes i årets jakt

Årets jakt pågick mellan den 15 januari och 15 februari och 6 428 jägare hade anmält sig.

Högst 20 vargar fick fällas i sju län – sex i vardera Dalarna och Värmland, tre i Gävleborg, två i vardera Västra Götaland och Örebro och en i Västmanland.

Alla vargar utom den i Västmanland fälldes.

Förra året blev det för första gången på 45 år tillåtet med allmän licensjakt på varg i Sverige. Tilldelningen var då 27 vargar, men 28 sköts.

Källa: TT.