LKAB har evakuerat gruvarbetarna

Foto: LKAB
LKAB:s anläggningar i Kiruna.
NYHETER

LKAB har utrymt Kirunavaaragruvan. Ett elfel har slagit ut strömförsörjning och därmed även lufttillförseln till gruvan.

– Vi evakuerade 300 personer från gruvan, säger kommunikationsdirektör Lotta Fogde.

LKAB har utrymt Kirunavaaragruvan. Ett elfel har slagit ut strömförsörjning och lufttillförseln till gruvan.

– Vi evakuerade 300 personer från gruvan, säger kommunikationsdirektör Lotta Fogde.

Halv sex på söndagsmorgonen blev det stopp i produktionen vid Kirunavaaragruvan. 300 gruvarbetare, som hade gått på det tidiga förmiddagsskiftet, evakuerades snabbt när LKAB förstod att elfelet slagit ut luftförsörjningen till gruvgångarna.

Pumpar ner luft

– När det blir elavbrott påverkas ventilation och då måste vi ta ut folk. Vi pumpar normalt ner 1,5 ton luft per sekund i gruvan, förklarar Lotta Fogde.

Det reservaggregat som finns kunde pumpa ner luft under utrymningen men när ventilationen är skadad kan inte alla dieselfordon fortsätta köra i normal omfattning. Nu har stora delar av gruvstyrkan bussats ut.

– Luften är inte bra men den är inte farlig. Vi spränger mitt i natten och det här hände vid halv sex så merparten av skjutgaserna hade vi hunnit vädra ut. Alla som åker ut nu får att återställa systemet måste ha med sig gasmätare, förklarar gruvchef Anders Lindholm.

"Aldrig varit med om”

Det pågår felsökning men det är ännu oklart vad som orsakat elfelet. Tills vidare ligger all produktion i gruvan och i princip även all verksamhet ovan jord nere. Utan ström går det inte att hålla i gång förädlingsfabrikerna, som gör malm till järnpellets.

Gruvan i Kiruna snurrar normalt på högvarv eftersom orderstocken är full. Ett stopp av den här omfattningen är mycket oroande, enligt gruvchef Anders Lindholm.

– Jag har varit här i tolv år och jag har aldrig varit med om ett sådant här avbrott.

Nedfarten till gruvan är stängd och endast personal som behövs för att få igång strömförsörjningen får passera ner. Produktionen kommer igång igen först när pumpar och ventilation kan återstartas.