”Betala begravningar för organdonation”

Nytt förslag från forskare: Ge anhöriga 30 000 kronor för att donera organ från avlidna

NYHETER

Låt landstingen betala anhöriga 30 000–40 000 kronor för begravningen i utbyte mot att de anhöriga säger ja till organdonationer från avlidna.

Det föreslår forskare från Linköpings universitet för att antalet donationer ska kunna öka.

De tre forskarna på Linköpings universitet har studerat vad man kan göra för att organdonationerna i Sverige ska öka. Och slutsatsen förvånar många – betala de anhöriga begravningskostnader i utbyte mot att de säger ja till att organ från de avlidna tas för donation.

Ingen girighet

Ersättningen ska ligga på mellan 30 000– 45 000 kronor. Enligt forskarna är den summan för liten för att orsaka girighet och pengarna skulle bara få användas till begravning eller donationer till välgörande ändamål.

En högre summa skulle också kunna sätta press på den sjuka, enligt studien.

Den svenska sjukvårdens hållning har varit att donationer inte ska ersättas ekonomiskt. Men att levande donatorer också kommer att vilja ha betalt tror inte forskarna.

– Då får man en typ av kompensation i form av socialt kapital, det vill säga man får högre status när man gör något som anses altruistiskt eller gagnar samhället i stort, säger en av forskarna, Gustav Tinghög, till Vetenskapsradion.

"Kompenserar hej vilt"

Enligt forskarna skulle deras förslag kunna få bukt på den svarta organhandel som blivit känd på senare år.

– Jag vill inte heller ha ett samhälle där man kompenserar hej vilt för kroppsdelar för att få det. Och det finns säkert betydligt bättre sätt att få fram organ till operationer än att kompensera, men det som är intressant här är att det blir en svart marknad på organ vare sig vi vill eller inte, säger Gustav Tinghög till Vetenskapsradion.

FAKTA

Donation och transplantation

Varje år genomförs omkring 600 organtransplantationer och 800 vävnadstransplantationer i Sverige.

Totalt väntade 765 personer på ett nytt organ den 1 januari 2011.

Varje människa har rätt att själv bestämma om man vill donera eller inte. När den avlidne har uttryckt sin vilja så är det den som gäller.

Om viljan är okänd är det de närstående som får tolka den avlidnes inställning till donation. Transplantationslagen bygger på att alla förväntas vara positiva till donation om viljan är okänd.

Tre sätt att göra din vilja känd:
- Anmälan till donationsregistret, www.socialstyrelsen.se/donationsregistret
- Informera närstående
- Fylla i ett donationskort (finns bl a på apotek) och förvara i t ex plånbok.

Av de c:a 100 000 personer som avlider varje år så kan få bli aktuella för organdonation, bara c:a 200-250. För att kunna donera organ måste dödsfallet ske på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling.

De organ man idag transplanterar i Sverige är njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och i vissa fall tunntarm.

Vävnader som transplanteras är främst hornhinnor och hjärtklaffar, men också hud och benvävnad.

Det finns ingen åldersgräns för att donera organ eller vävnader.

Källa: www.donationsradet.se

”Fantastiskt osjälviskt beslut att donera”

Signaturen Pellens son var tio år då han fick två nya lungor av en donator. ”Ett fantastiskt osjälviskt beslut” skriver Pellen i dagens donationschatt med Socialstyrelsens Charlotte Möller. /Karin Magnusson