Spolmasken kan finnas i varannan hönsbesättning

Foto: Börje Thuresson
- -
NYHETER

Spolmasken har blivit ett allt större problem bland frigående höns.

Tarmparasiten kan nu finnas i mer än varannan besättning med frigående höns, rapporterar Nyhetskanalen.se.

Foto: Foto: Bengt Ekberg/SVA
FINNS i ÄGG Spolmask är en välkänd och vanlig parasit hos tamhöns.

Spolmasken sprids när hönsen trampar i varandras avföring. Om en parasit hamnar i hönans äggledare när ett ägg är på väg ner kan spolmasken hamna i äggvitan.

Ofarligt men obehagligt

Statens veterinärmedicinska anstalt uppger på sin hemsida att spolmask i konsumtionsägg är ovanligt, eftersom äggen blir genomlysta innan de paketeras. Parasiten är ofarlig för människor.

Enligt TV4 Nyheterna har spolmasken blivit ett allt större problem och kan nu finnas vid mer än varannan hönsbesättning.

Jobbar med att sanera

Den får lättast fäste bland frigående värphöns och i ekologisk produktion.

– Man jobbar med att sanera och rengöra noggrant och därmed så mycket som möjligt få ner förekomsten av spolmaskägg i miljön. Och vi avmaskar hönsen som har problem, säger Magnus Göransson, veterinär vid branschorganisationen Svenska ägg till TV4 Nyheterna.

FAKTA

Spolmask hos höns

Utseende: Den gulvita parasiten är gulvit, kan bli upp till 12 cm lång och lever oftast i tunntarmen.

Smittsanering: Genom att sanera djurutrymmet och ta bort det översta jordlagret djuren vistas på kan man minska antalet maskägg. Men att helt eliminera smittan är svårt. Då krävs ytavbränning, bekämpningsmedel eller byte av ytskikt på golv och väggar.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt.