Dvärgbandmask funnen i Sörmland

NYHETER

SVA har kontrollerat nästan 2000 rävar sedan man hittade två fall av dvärgbandmask i Västra götaland.

Nu har ytterligare en drabbad räv hittats – denna gång i Södermanland.

– Vi ser det som två separata fall, säger Marianne Elvander, statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt till Aftonbladet.

Foto: Institute of Parasitology, University of Zurich
Dödlig Dvärgbandmasken. Varianten som framför allt drabbar rävar kan vara dödlig.

Tidigare i år konstaterades två fall av dvärgbandmask i Västra Götaland.

Nu har ytterligare en drabbad räv hittats i Södermanland. Den aktuella räven är en fullvuxen hane som sköts i början av februari, cirka fyra kilometer sydväst om Katrineholm.

3000 rävar undersöks

Vanligtvis går SVA igenom 300 rävar per år, men sedan de första två fallen hittades har SVA utökat sin undersökning. I år kommer man att gå igenom 3000 rävar från hela landet. Hittills har man hunnit med 1758 stycken.

– Vi har rävar kvar att gå igenom. Både från Södermanland och från resten av Sverige. Men vi bedömer att förekomsten av dvärgbandmask är låg, säger statsepizootolog Marianne Elvander.

Elvander misstänker att dvärgbandmasken kommit till Sverige på grund av att hundar som förts in i landet inte har avmaskats. När de första fallen upptäcktes undersöktes 100 hundar i det aktuella området i Västra götaland. Men ingen hund hade infekterats.

Diskuterar åtgärder

SVA och Jordbruksverket rekommenderar ägare till hundar som kan ha ätit sork i kommunerna Katrineholm, Vingåker och Finspång att avmaska sina hundar, för att smitta inte ska riskera att spridas till människa.

Sedan tidigare gäller rekommendationen Uddevalla, Munkedal, Färgelanda och Vänersborgs kommuner.

– De som har hundar i områden som drabbats ska fundera över om det finns risk att hundarna äter sorkar när de är lösa i skogen. I så fall är det bra att avmaska dem och tvätta dem så att eventuella ägg försvinner ur pälsen. För människor gäller det att vara noga med handhygienen, säger Marianne Elvander.

Företrädare för Jägarförbundet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket ska i dagarna träffas för att diskutera vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas, rapporterar TT.

FAKTA

Vad gör man där parasiten finns?

I områden i Mellaneuropa där parasiten är vanlig hos räv avråds människor från att plocka och äta bär och svamp i naturen. Det rekommenderas att fallfrukt, bär och svamp värmebehandlas för att minska smittrisken.

Det är också viktigt med god handhygien, alltså att man tvättar händerna när man varit ute i skog och mark.

Hundar och katter som vistas ute i högriskområden och har möjlighet att få tag i smågnagare bör avmaskas en gång per månad.

Jägare som hanterar rävar uppmanas att använda engångsplasthandskar.

När svenska turister vistas i dessa områden, med eller utan sina husdjur, bör de naturligtvis vara observanta på varningsskyltar och iaktta samma försiktighet som lokalbefolkningen.

Risken att bli smittad står i direkt proportion till mängden smittade rävar (och smågnagare) i området där man vistas. Om endast enstaka smittade rävar påvisats är smittrisken för sällskapsdjur och människor påtagligt mindre än i Alpområdet runt Zürich, där 30 procent av rävarna är drabbade.

Källa: SVA.