M redovisar partibidragen

NYHETER

Moderaterna ska "omedelbart" börja redovisa alla partibidrag från privatpersoner som skänker mer än 20 000 kronor per år.

Foto: Magnus Liam Karlsson
Sofia Arkelsten.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver partisekreterare Sofia Arkelsten att diskussionen om dagens system för partifinansiering är berättigad. Hon vill dock inte som majoriteten av riksdagspartierna ha ett regelverk om finansieringen utan föredrar en överenskommelse partierna emellan. M planerar att bjuda in till en sådan diskussion.

Fick kritik

Så sent som i måndags fick Sverige på nytt kritik av Europarådet för sin vägran att tillåta insyn i hur de politiska partierna finansieras. Redan för två år sedan uppmanade Greco, Europarådets organ för korruptionsövervakning, Sverige att genomföra sju rekommendationer som gällde insyn i partifinansieringen.

Nu återkom Greco i en utvärderingsrapport och tonläget mot Sverige hade höjts: "Den totala bristen på någon konkret handling är slående".

FAKTA

Partierna om bidragsinsyn

Det största motståndet mot att redovisa privata partibidrag har kommit från M och KD. De har sagt att det skulle kränka givarnas integritet och röja deras valhemlighet.

Alliansbröderna FP och C är för en lag om insyn i de politiska partiernas finansiering. Riksdagsledamot Carl B Hamilton (FP) har länge drivit frågan om lagstiftning och kritiserat både M och S, de partier som tar emot mest pengar.

S, som tidigare varit emot en lag, har bytt fot och tycker numera som MP och V, att det behövs ett regelverk.

När riksdagen i höstas avslog rödgröna motioner om ett nytt regelverk höll dock de fyra allianspartierna ihop och även Sverigedemokraterna röstade emot. (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM