Utbildning ska ge fler jobb

Nu presenterar Waidelichs sin första skuggbudget

NYHETER

Mer utbildning.

Mer export.

Mer jobb.

Det är i korthet vad socialdemokraterna vill satsa på de kommande åren.

– Vi behöver höja ambitionerna och tydliggöra att målet för svensk ekonomi är full sysselsättning, slog Tommy Waidelich (S) fast när skuggbudgeten presenterades i dag.

Skuggbudgeten, socialdemokraternas svar regeringens vårbudget, är Waidelichs första riktigt stora framträdande i rollen som socialdemokraternas nye ekonomiske talesman.

Mycket av den nya politiken var redan känd. Men i skuggbudgeten slås det fast i detalj var Waidelich vill lägga pengarna:

• Ett samarbete med näringslivet, Tillväxt Sverige, för att stimulera tillgången på riskkapital och öka näringslivets konkurrenskraft. Satsningen beräknas kosta 25 miljoner kronor.

• Ett omfattande regionalt program för att öka exporten, bland annat till Asien och Sydamerika. Beräknas kosta 25 miljoner.

• Fri entré på statliga museer. Beräknas kosta 35 miljoner kronor.

15 000 sommarjobb

I sina första maj-tal i går ägnade Waidelich och partiledaren Håkan Juholt mycket tid åt ungdomsarbetslösheten och utbildning. Och skuggbudgeten återkommer detta i flera punkter, bland annat en omfattande satsning på sommarjobb. Jobbsatsningen beränkas kosta totalt 125 miljoner kronor och ska ge minst 15 000 sommarjobb.

Dessutom föreslås att den av socialdemokraterna hårt kritiserade tredje fasen av jobb- och utbildningsgarantin avskaffas.

– Vi ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner, sa Waidelich på presskonferensen.

– Sverige ska bli en kunskapsnation i världsklass.

Skuggbudgeten är inte bara den första som Waidelich lagt fram i sin nya roll som skuggfinansminister. Det är dessutom den första rena S-budget som presenterats sedan den rödgröna alliansen skrotades efter valet i höstas.

ARTIKELN HANDLAR OM