Anna, 15, dog på sitt sommarjobb

20 döda och 9 000 skadade på tre år

NYHETER

En pojke fick el genom kroppen.

En flicka föll 8 meter.

Båda dog på sina sommarjobb.

– Många unga är ivriga att vara till lags nu när det är svårt att få jobb, säger Marianne von Döbeln på Arbetsmiljöverket.

15-åriga Anna sommarjobbade med att sopa ett tak i Småland, i juli 2008. Hon satte sig på en lucka som gav vika - och föll mot döden åtta meter ner i ett betonggolv.

Samma sommar dog den 18-åriga pojken under sitt sommarjobb. Han skulle utföra monteringsarbete, då han kom åt en starkströmsledning.

Mellan 2008-2010 omkom tjugo ungdomar mellan 15 och 24 år på sina arbeten. Drygt 9 000 fick under samma period sådana skador att de var tvungna att sjukskriva sig.

Fler unga än äldre skadar sig

Unga löper statistiskt sett större risk än äldre att skada sig på jobbet, enligt Arbetsmiljöverket. Och verket bedömer den stora ungdomsarbetslösheten som en riskfaktor.

– Många unga är ivriga att vara till lags och visa att de vill jobba - framför allt som arbetsmarknaden ser ut just nu, när det är svårt att få jobb, säger arbetsmiljöinspektör Marianne von Döbeln.

Bland de omkomna och skadade finns många som just fått sitt första jobb.

– Då är de mer benägna att säga ja till arbetsuppgifter som de egentligen inte har tillräcklig kunskap för. Samtidigt har arbetsgivaren inte tänkt över vad personen kan göra och särskilt vad den absolut inte kan göra, säger Marianne von Döbeln.

Körde truck utan tillstånd

Olyckor sker särkilt inom riskutsatta branscher som bygg, transport, industri, restaurang, jordbruk, parkförvaltning, omsorg och djurskötsel. Skador av tunga lyft, verktyg, maskiner och transportutrustningar.

– Det har hänt att unga som inte har tillstånd att köra truck, ombetts att flytta på den. Då är det lätt hänt att man kör på någon eller skadar sig själv.

Även olyckor med djur är vanliga.

– Många tjejer jobbar på häststallar under sommaren, och blir sparkade eller trampade på, säger Marianne von Döbeln.

Psykiska trauman efter att ha blivit utsatt för hot eller våld förekommer också.

– Det handlar om unga som lämnats ensamma i butiker, där de utsatts för rån. Unga ska aldrig sättas att jobba ensamma.

Vill rädda liv inför sommaren

Arbetsmiljöverket storsatsar nu på att öka säkerheten för unga. 800 arbetsplatser där ungdomar arbetar kommer nu att inspekteras, information på gymnasieskolor kommer att spridas och en kampanj på Facebook riktar sig särskilt till unga.  

Boel Callermo, avdelningschef vid myndigheten, efterlyser speciella ungdomshandledare som ser till att allt går rätt till på arbetsplatserna.

– Vår sommarsatsning handlar ytterst om att rädda liv. Arbetsgivarna har arbetsmiljöansvaret. Vi vill göra dem medvetna om ungdomars utsatthet. Som ung och oerfaren har man rätt till en bra introduktion. Det handlar om vilka risker som finns på arbetsplatsen och hur arbetet ska utföras säkert, säger hon.

Fotnot: Anna heter egentligen något annat.

ARTIKELN HANDLAR OM