Tand från utdöd släkting hittad

Foto: Evolutionsmuseet
Lådöppning 40 lådor ska nu gås igenom på Evolutionsmuseet i Uppsala. Historiska fynd har redan gjorts: en 780 000 år gammal tand.
NYHETER

40 trälådor stod oöppnade i Evolutionsmuseet i Uppsala i 90 år.

När museet väl lyfte på locket och undersökte lådorna gjorde man ett sensationellt fynd:

En 780 000 år gammal hörntand från vår utdöda släkting Pekingmänniskan.

Foto: Evolutionsmuseet
Många fossiler blir det när 40 lådor öppnas.

Hörntanden är den enda i sitt slag.

– Ett mycket viktigt fynd. Det här är den första hörntanden som finns bevarad från en Pekingmänniska, säger Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi vid Uppsala universitet, till Uppsala Nya Tidning.

Orörda i 90 år

Materialet samlades in av Uppsalaforskaren Otto Zdansky i mitten av 1920-talet, men de 40 lådorna har under alla år stått orörda på museet.

Nu hoppas forskarna att fyndet kan ge nya kunskaper om Pekingmänniskans matvanor.

Utdöd släkting

– Tanden har inte hanterats efter det att den hittades och är i väldigt gott skick. Genom att studera slitagemönstret på dess yta hoppas vi bland annat kunna få en bild av vad denna vår förfader hade för matvanor, säger Per Allberg till UNT.

Pekingmänniskan är populärnamnet på de fossil av förmänniskan Homo erectus som har gjorts i Zhoukoudian nära Peking i Kina. Vår utdöda släkting levde i Sydostasien långt innan vår egen art påbörjade utvandringen från Afrika.

ARTIKELN HANDLAR OM