Skadestånd för felaktig särskola

Normalbegåvade bröder placerades i särskola

Foto: Scanpix
Mamma Christina läser domen för tvillingarna Rasmus (keps) och Robin (röd tröja) Sjöholm efter att Malmö tingsrätt slog fast att Vellinge kommun ska betala skadestånd till bröderna.
NYHETER

Rasmus och Robin Sjöholm hamnade i särskola på felaktiga grunder.

Det konstaterar Malmö tingsrätt i en dom och slår samtidigt fast att Vellinge kommun måste betala skadestånd.

– Framtiden ser ljusare ut nu, säger de.

Domen får konsekvenser för de hundratals barn som kan vara drabbade.

– Ja, det här visar att det finns en möjlighet att få skadestånd om andra kommuner agerat på liknande sätt, säger Lennart Johansson, chefsrådman vid Malmö tingsrätt till TT.

Fem år i särskola

Bröderna, som led av läs – och skrivsvårigheter, placerades i särskola när de var 11 år trots att de var normalbegåvade. Tvillingarna, som hann gå i särskola i fem år innan felet upptäcktes, stämde sedan kommunen för behandlingen.

Enligt Malmö tingsrätts dom som kom på tisdagen fanns det inget lagligt stöd för kommunens agerande och rätten pekar på flera brister. Bland annat tog kommunen inte reda på vilka regler och vilken praxis som gällde för särskoleplacering. Dessutom saknades rutiner för hur sådana ärenden skulle hanteras.

"De gjorde fel"

För bröderna är domen en extrem lättnad.

– Det är som om två ton bly har lossnat, säger Rasmus Sjöholm.

Bröderna anser att de har fått upprättelse mot Vellinge kommun.

– Det här betyder att de gjorde fel och att vi hade rätt. Det är riktigt skönt, säger Robin Sjöholm.

Hur stort skadeståndet blir är oklart.

– Det blir nog förlikning, säger brödernas ombud Magnus Dillcrona.

Får konsekvenser

Domen kommer sannolikt att få konsekvenser. Dels kan kommuner ta del av domen och se över sitt sätt att hantera den här typen av beslut i dag, dels visar den för andra elever som behandlats på ett likartat sätt att det är meningsfullt att begära skadestånd.

Och det kan röra sig om många fall. Förra året granskades totalt 715 placeringar av elever i särskola.

– Vi hittade brister i i stort sett samtliga fall, säger pressekreterare Carina Larsson vid Skolinspektionen.

Ljus framtid

Men det är oklart hur många av de mer än 700 barnen som placerades i särskola utan att höra hemma där. De 30 berörda kommunerna ska undersöka detta och återrapportera till Skolinspektionen.

För bröderna Rasmus och Robin går livet nu vidare.

– Framtiden ser ljusare ut nu, säger de.

Vellinge kommun dömdes också att betala rättegångskostnader på totalt 260 000 kronor. Kommunen kan överklaga domslutet till hovrätten.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM