P-pillren för män stoppas

Män vill ha p-piller för män. Och ett preventivmedel för män skulle finnas på marknaden i dag – om inte intresset från läkemedelsindustrin varit så svalt. – Det skulle konkurrera med ­p-piller för kvinnor, säger Claes Gottlieb, docent i gynekologi.

Kvinnor har ätit p-piller i ett halvt decennium. För män finns fort­farande bara två alternativ: ­kondom – eller sterilisering.

Det råder dock ingen brist på efter­frågan.