Magsårspatienter får fel behandling

Rätt vård skulle rädda liv

NYHETER

Trots att det sedan länge är känt hur man behandlar magsår är det knappt hälften av dagens magsårspatienter som får rätt medicin.

Det konstaterar en ny rapport, som slår fast att liv sannolikt skulle kunna räddas om vården blev bättre.

Foto: Colourbox

Det är sedan 1982 känt att magsår ofta orsakas av världens vanligaste bakterie, helicobater pylori, som kan botas med antibiotika och syrahämmande medel. Trots det får bara 40 procent av de som drabbas av magsår denna behandling, konstaterar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i en ny rapport.

– Vi vet att det är 70 procents ökad risk att avlida om man inte får rätt behandling för helicobacter pyroli, jämfört med om man har fått behandling. Så sannolikt finns det en potential att förbättra resultaten, säger Christer Staël von Holstein, överläkare vid Skånes universitetssjukhus till SR.

En av fyra dör

Varje år drabbas 3 500 personer av blödande magsår. Var fjärde av dessa dör inom ett år och enligt överläkare Christer Staël von Holstein skulle alltså många av dessa kunna räddas om de fick rätt förebyggande vård och medicin.

Varför så många som 60 procent inte får antibiotika mot magsårsbakterien helicobacter pyroli, kan inte SBU-rapporten svara på.

En förklaring kan vara att de som drabbas inte berättar för sin läkare att de har haft magsår tidigare.

Ipren ökar risken

En annan riskfaktor är att patienter inte får veta tillräckligt mycket om sin sjukdom.

– De som drabbas måste få mer information. Till exempel hur viktigt det är att i framtiden undvika antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAID-läkemedel som till exempel Ipren och Voltaren. De ökar kraftigt risken för nya blödningar, säger Christer Staël von Holstein.

FAKTA

7-10 svenskar drabbas varje dag

Blödande magsår är ett allvarligt akut tillstånd. Varje dag drabbas mellan 7 och 10 personer i Sverige.

Omkring 10 procent får en ny blödning från blödande magsår eller övriga mag-tarmkanalen inom ett år.

Helicobacter pylori är en bakterie som orsakar magsår. Den behandlas med två antibiotika kombinerat med så kallad protonpumpshämmare (läkemedel som minskar mängden syra i magsäcken).

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, så kallade NSAID, samt smärtstillande som innehåller ASA, acetylsalicylsyra, skadar slemhinnan i magsäck och tarm.

Källa: Rapporten "Blödande magsår – en systematisk litteraturöversikt" (2011) finns på www.sbu.se

ARTIKELN HANDLAR OM