Elektronisk röstning kan bli verklighet

NYHETER

KU har bestämt sig för att utreda möjligheten till elektronisk röstning.

- Vår tanke är att det kan ske på försök till valet 2014 och om det slår väl ut kan det genomföras fullt ut riksdagsvalet 2018, säger Peter Eriksson (MP) konstitutionsutskottets ordförande, till Riksdag och departement.

Efter de fel som inträffade under 2010 års val har nu konstitutionsutskottet bestämt sig för att titta närmare på möjligheten att kunna rösta elektroniskt.

- Det svenska röstförfarandet är inte så modernt, säger Peter Eriksson, till Riksdag och departement.

Om försöken faller väl ut kan det innebära att valsedlarna i papper på sikt försvinner.

Rösta med hjälp av pekskärm

Den nya tekniken innebär att du röstar med hjälp av en pekskärm i vallokalen.

KU är i nuläget inte beredda att föreslå en utredning om renodlad internetröstning.

– Det finns ett problem med valhemligheten här, som vi inte ser någon riktig lösning på, säger Peter Eriksson.

ARTIKELN HANDLAR OM