’’Pappa, går jorden under 2012..?’’

Döda fåglar, jordbävningar och planeten X. Går dina barn också runt och pratar om tecken på ­jordens ­undergång?