Romson vill ha trängselskatt i fler städer

Införde trängselskatt i Stockholm – nu står Göteborg på tur

NYHETER

KARLSTAD. Juristen Åsa Romson har i dag valts till nytt språkrör för Miljöpartiet. Hon är mest känd för att vara den som införde trängselskatten i Stockholm – och hon vill nu införa en sådan skatt i fler städer.

2007 infördes trängselskatten i Stockholm, som syftar till att minska trafiken och därmed förbättra miljön. 1 januari 2013 kommer trängselskatt att införas även i Göteborg, vilket Miljöpartiets nya språkrör Åsa Romson välkomnar.

Hon var en av initiativtagarna till det system som finns i Stockholm – och säger nu att hon ser anledningar till att ha en liknande skatt i fler städer.

"Blev bra i Stockholm"

– Jag vet att det finns fler städer där man skulle kunna använda trängselskatter just för att få de vinster som följer med statsutvecklingen – att man kan prioritera människor, cyklar och kollektivtrafik i citykärnorna och låta biltrafiken bli mer reglerad i form av trängselavgifter, säger Åsa Romson.

Det system som finns i Stockholm tycker hon är ett föredöme.

– Det blev en bra lösning i Stockholm och jag tror att det kan finnas några andra städer som också kan behöva dem.

FAKTA

Trängselskatten

Från och med den 1 januari 2013 kommer trängselskatt tas ut för svenskregistrerade fordon som körs in i och ut ur de centrala delarna av Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29.

Tanken är att Göteborg ska använda samma system som idag finns i Stockholm.

Syftet med trängselskatten är att förbättra framkomligheten och miljön i de centrala delarna av Göteborg, men även att bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg, väg och en ny älvförbindelse vid Marieholm.

Skatt kommer inte att tas ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad.

Källa: Transportstyrelsen

ARTIKELN HANDLAR OM