Stockholm börjar dela ut rena sprutor

NYHETER

Stockholm ska dela ut rena sprutor till narkomaner.

Det röstade alla partierna ja till – förutom Moderaterna.

– Även om man är narkoman har man rätt att få sjukvård och den här verksamheten kommer minska risken med sjukdomar, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande Socialborgarråd.

I åratal har frågan diskuterats. Men inget har hänt. Förrän nu.

I dag beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad att en försöksverksamhet med sprutbyte för narkomaner ska införas. Tanken är att rena sprutor ska delas ut för att förhindra att sjukdomar som hiv sprids.

Moderaterna emot

Alla partierna i Stadshuset stod bakom beslutet – förutom Moderaterna.

– Vi vill göra det svårt att börja missbruka och enkelt att sluta. Vi hade önskat i dag att vi hade landat i en annan utgång, sa Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd, under debatten i kommunfullmäktige.

Men sprickan mellan Allianspartierna är tydlig. Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd, ser positivt på att verksamheten med sprututbyte nu kommer i gång.

– Det här berör svaga människor som är beroende av narkotika. Och sjukdomar som hiv, hepatit och andra blodburna sjukdomar överförs via sprutorna. Då måste vi ta ansvar för att narkotikamissbrukarna inte blir sjuka, säger hon.

Startar i höst

Försöksverksamheten kommer att dra i gång till hösten och pågå i fyra år. Frågan har länge varit på remiss och flera tunga instanser stödjer sprutbyte.

Bland annat FN, EU, Världshälsoorganisationen WHO, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet anser att sprututbyte begränsar spridningen av sjukdomar och inte ökar missbruket.

Motståndare till verksamheten menar dock att forskningen inte är tillräcklig och att samhället ger upp kampen mot narkotika.

– Vi har varit tveksamma till att det inte finns tillräckligt med evidens för att det får effekt. Vi ser även ett problem med att verksamheten placeras på samma ställe, det blir mycket sprutor på en plats, säger Anna König Jerlmyr, som under debatten i kommunfullmäktige fick hård kritik för sitt motstånd till sprutbyte.

Nu hoppas hon att försöket kommer att följas upp och utvärderas för att se vilka effekterna blir. 

– Min förhoppning är att verksamheten även kan hjälpa människor att gå in i behandling så de blir fria från sitt narkotikamissbruk. Det här står heller inte i motsats till dagens strikta narkotikapolitik, säger Ewa Samuelsson.

Var verksamheten med sprutbyte kommer att placeras i Stockholm är ännu inte klart eller hur mycket det kommer att kosta.

FAKTA

/Sprutbyte:

Sedan 1 juli 2006 ger lagen om utbyte av sprutor och kanyler alla landsting möjlighet att bedriva sprututbytesverksamhet om tillstånd beviljas av Socialstyrelsen.

Ett krav från Socialstyrelsen är att det vid verksamheten ska finnas kunnig personal på plats som kan ta hand om och hjälpa besökarna. Det ska bland annat finnas infektionsmedicinsk, beroendemedicinsk och psykosocial kompetens hos personalen.

Verksamheten får bara bedrivas i samarbete med landstinget, och personal från infektions – och beroendemedicinska verksamheten ska finnas på plats.

Malmö har sedan 1980 arbetat med sprutbyte. Även Lund och Helsingborg har program.

Landstinget i Kalmar har även planer på sprutbyte.

ARTIKELN HANDLAR OM