Hud har gjorts om till nerver

NYHETER

Forskare har lyckats omvandla mänskliga hudceller till nervceller.

Nu väcks hopp om att kunna reparera hjärnskador.

Genom att förvandla celler från mänsklig hud till fungerande nervceller, har forskare vid Stanford university i Kalifornien, USA, närmat sig möjligheten att kunna ersätta skadade celler i hjärnan och centrala nervsystemet.

Nyheten publicerades i går på tidskriften Natures hemsida.

Bravaden genomfördes med hjälp av transdifferentiering - en process som är ett starkt växande forskningsområde inom biomedicin.

Stamceller kan bli vad som helst

Sedan tidigare har forskare kunnat programmera om celler från olika vävnadstyper till att bli stamceller.

Stamceller är de "ursprungliga" celler som uppstår efter att en spermie har befruktat ägget. Dessa celler kallas för pluripotenta, eftersom de har möjlighet att utvecklas till vilken typ av vävnad som helst. All information i cellkärnans DNA är fortfarande läsbar hos en stamcell. Men allt eftersom celldelningarna fortsätter i livmodern och cellklumpen utvecklas under fosterstadiet, stängs möjligheten att läsa DNA av. Därmed bestäms cellens "öde" - att bli en hudcell, en ögon-, tarm-, nerv- eller annan typ av cell.

Ett krångligt steg hoppas över

För att i ett laboratorium kunna tillverka olika typer av mänskliga celler har stort fokus inom forskningen tidigare därför legat på att öppna upp möjligheten att avläsa allt DNA i en redan vävnadsbesämd cell - och därmed skapa en stamcell.

Transdifferentiering innebär att steget med programmering från hudcell till stamcell hoppas över. I stället görs hudcellen direkt om till en nervcell.

Enligt Marius Werning, stamcellsforskaren som leder den kaliforniska studien, gör det att det nu går att undvika komplikationer som ofta uppstått i omvandlingen till stamcell. Dessutom är det en process som kan ta månader att åstadkomma.

Lättare med musceller

I fjol tog forskarteamet celler från toppen av en mussvans och konverterade dem, med hjälp av tre gener som tillsattes med hjälp av ett virus, till fungerande nervceller. Det tog mindre än två veckor.

Det visade sig inte vara lika lätt med människoceller. Den elektriska nervpulsen som ska kunna skickas mellan nervceller fungerade inte under försöket. Det krävdes att man satte till en tredje gen med hjälp av ett virus för att experimentet skulle bli lika framgångsrikt.

Bindvävnad från aborterade foster och förhud från omskurna nyfödda användes, och cellerna därifrån kunde göras om till fullt funktionella nervceller. De kunde både skicka signaler och bilda synapser med andra intilliggande neuroner. Däremot lyckades bara forskarna få 3 procent av människocellerna att bilda neuroner - jämfört med 8 procent hos muscellerna.

”Fortsätt med stamcellsforskning parallellt”

Även om problem fortfarande återstår att lösa, innan bildandet av neuroner blivit så effektivt att det kan användas som modell för det mänskliga nervsystemet, där läkemedel mot sjukdomar i centrala nervsystemet kan testas, anses åstadkommandet vara ett vetenskapligt genomslag.

Marius Werning påpekar dock att forskning för att tillverka stamceller bör fortsätta parallellt med transdifferentiering.

– Man vet aldrig för vilka specifika fall och ändamål som det ena sättet skulle kunna passa bättre än det andra, säger han till Nature.

ARTIKELN HANDLAR OM