Antalet kvinnor som tar till våld har tredubblats

Sydsvenskan granskning visar att allt fler kvinnor döms för våldsbrott

NYHETER

Antalet kvinnor som tar till våld har nästan tredubblats på tio år, visar Sydsvenskans granskning.

Men kunskapen om kvinnliga förövare är bristfällig.

– Forskningen har fokuserat på män för att det är män som begår flest brott, säger forskare Jenny Yourstone till Sydsvenskan.

Den vanliga bilden av en våldsman är just det.

En man.

Och det är inte så konstigt.

Fler kvinnor slår

Fortfarande går det fyra män på varje misstänkt kvinna enligt Brottförebyggande rådets statistik

Men enligt Sydsvenskans granskning har antalet kvinnor som tar till våld har nästan tredubblats på tio år och allt fler kvinnor misstänks och döms för våld.

Brottsförebyggande rådets statistik, som Norrköpings tidningar presenterade i maj, visar att antalet kvinnor som var misstänkta för hot och våld ökade med 90 procent mellan 1995 och 2007. Bland yngre kvinnor har ökningen varit ännu mer dramatisk, framför allt när det gällde misshandel av en annan obekant kvinna utomhus.

Kunskaperna få

När det gäller dråp- och mordförsök ökar kvinnornas andel också. 2007 var 11 procent av de misstänkta för dessa grova våldsbrott kvinnor, och 2010 hade andelen ökat till 12,9 procent.

Men kunskaperna om kvinnor som förövare är få.

– Forskningen har fokuserat på män för att det är män som begår flest brott, säger Jenny Yourstone, en av de forskare som fördjupat sig i våldsbrott bland kvinnor till Sydsvenskan.

Ökningen gäller lättare brott: som misshandel, olaga hot och grov fridskränkning.

Några förklaringar till att de brotten ökar kan enligt Yourstone vara att kvinnor rör sig allt mer i samma miljöer som killar, som på krogen, och använder alkohol i högre grad, och att toleransen mot kvinnors våld har minskat – tar en kvinna till nävarna anmäler man.

Känner offret

• Det man kan säga om de kvinnliga förövarna som slår är att de ofta har en nära relation med offret – vid brott där utgången blir dödlig gäller det nästan i samtliga fall.

• Kvinnor som använder våld med dödlig utgång har i större omfattning än män varit utsatta för sexövergrepp och psykisk sjukdom i familjen.

Men medan män döms till fängelse får kvinnor i större utsträckning rättspsykiatrisk vård. Detta för att personlighetsstörning och psykossjukdom är vanligt bland kvinnor som slår.

– Vi ser en tendens att kvinnor som begår våldsbrott oftare sjukförklaras. Lagen medger egentligen rättspsykiatrisk vård bara vid särskilda sjukdomstillstånd, som psykoser och risk för självmord. Detta skulle kunna vara ett uttryck för att kvinnors och mäns beteenden uppfattas systematiskt olika, säger hon till Sydsvenskan.

ARTIKELN HANDLAR OM