5 frågor vi ställer till kungen

1. Kände kungen till Anders Lettströms kriminella kontakter?
2. Är kungen och Lettström fortfarande vänner?
3. Kan kungen tänka sig att delta i en sanningskommission för att få klarhet i vad som hänt?
4. Hur har den här affären påverkat kungafamiljen?
5. Kan kungen tänka sig att lämna över tronen till Victoria?

NYHETER
ARTIKELN HANDLAR OM