KD vill förbättra barnens hälsa

Presenterade ny inriktning på politiken

NYHETER

Kristdemokraterna vill de närmaste åren satsa på barn och ungdomar.

Bland förslagen som ska diskuteras på rikstinget i sommar är att göra barnkonventionen till lag.

– Vi ser att vi har barn och ungdomar som trots att vi har en hög materiell standard inte har en bra uppväxtsituation, säger partiledare Göran Hägglund.

Foto: Anette Holmqvist
Nya satsningar Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson och partiledare Göran Hägglund pratade om KD:s nya satsningar på barn på en pressträff på måndagen.

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund presenterade på måndagsförmiddagen partiets nya satsning – barn och ungdomars hälsa.

Bland satsningarna som ska komma de unga till dels finns skola som ger kunskap och trygghet, satsning på ökad psykisk hälsa hos unga, diskutera ekonomiska livsvillkor och föräldrarnas ansvar.

Oroas av självmord

Några saker som KD oroas av är självmorden som ökar bland unga liksom ökningen av användningen av antidepressiva läkemedel.

– Vi måste också uppgradera vår politik för att möta de kvalitetsproblem som kännetecknar skolan, och i viss mån även förskolan. Att få välja en högkvalitativ barnomsorg och skola för sitt barn är varje förälders rättighet, säger Göran Hägglund.

Målsättningen är att KD jobba med barn och ungdomar i flera mandatperioder.

Vill ha världens bäst land

– Vi vill ha världens bästa land att växa upp i, säger partisekreterare Acko Ankarberg Johansson

Ett av förslagen som ska diskuteras på rikstinget i slutet av juni finns är att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

I dag har svensk lag företräde om det skulle uppstå en konflikt med barnkonventionen.

Barnkonventionen ger en universell definition av de rättigheter barn har och beskriver vad som borde gälla för alla barn i världen.

Konventionen infördes den 20 november 1989.

ARTIKELN HANDLAR OM