Spermadonator spred svår sjukdom

Svenska kvinnor köpte sperma från danska spermabanken

NYHETER

En ung man som under åren 2004 till 2006 donerat sperma till en dansk spermabank, och från vilken även svenska kvinnor köpt sperma fram till 2009, har spridit en sällsynt och allvarlig genetiskt sjukdom.

Fallet har haft utlöpare i Sverige, USA och Belgien.

Nio barn har fötts

Hittills har minst nio barn som kommit till världen med hjälp av mannens spermier fötts med neurofibromatos typ 1 (NF 1).

Varken spermabanken Nordic Cyrobank eller mannen visste att han led av den sällsynta och potentiellt farliga sjukdomen, som kan medföra svåra handikapp.

Vid NF 1, även kallad Recklinghausens sjukdom, kan symtom komma från hud, ögon, skelett och nervvävnad. Symtomen varierar både vad gäller utformning, grad och vilka symtom som förekommer.

Hos den danska motsvarigheten till Läkemedelsverket, som utövar tillsyn av spermabankerna, är det inte en enskild händelse. Enligt avdelningsläkaren Anne Cathrine Bollerup får man fortlöpande rapporter om sällsynta sjukdomar, som förts vidare vid spermadonation.

Kräver ökad kontroll

Myndigheten har tagit tag i frågan och väntar nu på svar från Nordic Cyrobank, men inget tyder på att regelbrott begåtts.

Ordförande för Etiska rådet, Jacob Birkler, kräver ökad kontroll av spermabankerna och ökad screening av donatorerna, vilket läkaren och medlemmen i rådet, Lotte Hvas, är skeptisk till.

– Man kan gardera sig mot sjukdomar som hiv och hepatit och andra systemsjukdomar, men man kan inte begära av spermadonatorer att de ska gentestas för allt möjligt, säger hon till Jyllands-Posten.

”Kan finnas i Sverige”

Det är högst troligt att även svenska kvinnor fått sperma från den danska donator som har en genetisk sjukdom. Det säger Peter Bower, vd för den danska spermabanken Nordic Cryobank, till TT.

– Det är högst troligt, med tanke på hur många svenska kvinnor som kommer till Danmark för inseminering.

Men hur många svenska kvinnor som kan ha drabbats vill Peter Bower inte spekulera i.

– Vi har levererat den här mannens sperma till 10-15 danska kliniker, men i vilken omfattning dessa kliniker har använt sig av den vet jag inte.

TT-Ritzau

ARTIKELN HANDLAR OM