Omöjligt att göra genetiska tester

Frågar bara om det finns sjukdomar i familjen

NYHETER

Efter att en ung man spridit sjukdomen NF1 genom att donera sperma till en dansk spermabank har röster höjts för att donatorerna måste granskas hårdare.

– Omöjligt, säger Aleksander Giwercman, chef för reproduktionsmedicinskt centrum vid Skånes universitetsjukhus.

Det vanligaste problemet som uppstår av sjukdomen neurofibromatos 1, ofta förkortad NF1, är inlärningssvårigheter. Men sjukdomen kan leda till så vitt skilda problem som kortvuxenhet, skolios och tumörsjukdomar.

Om en förälder har sjukdomen är risken 50 procent att den överförs till det väntade barnet. Därför har det efter det uppmärksammade fallet i Danmark, där en ung spermadonator har spridit sjukdomen till barn, ställts krav på hårdare kontroller av donatorer.

Frågar bara

I dag testas spermadonatorer för smittsamma sjukdomar som hiv och hepatit, men när det kommer till ärftliga sjukdomar frågar man bara om donatorn känner till att det har funnits sådana i släkten.

Och enligt Aleksander Giwercman, chef för reproduktionsmedicinskt centrum vid Skånes universitetsjukhus, är det med dagens teknik omöjligt att göra genetiska tester på spermadonatorer.

– Det finns så många olika genetiska sjukdomar. Det är en för stor apparat att göra tester för alla, säger Aleksander Giwercman.

Lägre risk i Sverige

Han säger att risken för att överföra NF1 i samband med spermiedonation kan vara något lägre i Sverige än i Danmark. Detta eftersom svenska donatorer generellt sett är något äldre än i Danmark, vilket gör att det är mindre risk att man går och bär på sjukdomar som man inte vet att man har.

– I Danmark är det "no risk". Där kan man vara helt anonym och donatorerna är framförallt unga studenter. I Sverige finns inte den möjligheten och donatorerna har generellt uppnått en mer mogen ålder.

NF1 är en ovanlig sjukdom. Cirka en på 3 000 har den, och många har så milda symtom att de inte lider av den över huvud taget.

– Det är en väldigt sällsynt sjukdom, och man får inte glömma att man riskerar att få den även vid traditionell befruktning, säger Aleksander Giwercman.

ARTIKELN HANDLAR OM