Operation Barbarossa och nazisvenskarna

Hitler såg den tyska invasionen av Sovjet-unionen 1941 som ett antikommunistiskt korståg som skulle ena Europa under hakkorsfanan. Det utvecklades till ett förintelsekrig där judar och andra ”under-människor” skulle röjas undan för att skapa utrymme åt den tyska kolonialiseringen i öster. Bland de miljontals soldater som deltog i invasionen fanns en handfull svenskar som anmält sig som frivilliga till SS. Levande Historias Christer Bergström tecknar ett fängslande porträtt över en ohygglig tid.

Bakgrunden
Kommunisthatet
 
Soldaternas dagboksanteckningar
Mängder av fakta

ARTIKELN HANDLAR OM