Piraternas krav: 3 miljoner dollar

NYHETER

Tre miljoner dollar. Det är kravet från de somaliska piraterna som fortfarande håller den danska familjen Quist Johansen tillfångatagen.

Två olika piratgrupper förhandlar just nu om priset för att släppa familjen fri, enligt tidningen Somalia Report.

Piraterna berättar själva för tidningen Somalia Report att ledarna för två olika piratgrupper träffades på MV Dover för tre dagar sedan. MV Dover är ett grekisktflaggat fartyg och beskrivs som "ett flytande fängesle" sedan piraterna tagit kontroll över det. Den ena gruppen håller forfarande den danska familjen fångade, den andra har kidnappat runt 22 besättningsmedlemmar från det grekiska fartyget.

Sänkt lösensumma

Piraterna har nu kommit överens om att kräva tre miljoner dollar i utbyte mot den danska familjen och den grekiska besättningen. Tidigare har piraterna begärt en betydligt högre summa, mellan 4,5 och 9 miljoner dollar. Danska regeringen förhandlar inte med piraterna utan det sköts som tidigare av de anhöriga till familjen med stöd av en professionell säkerhetsfirma.

Bråk mellan piratgrupper

Den 17 juni släpptes tre danska journalister ombord på MV Dover för att träffa de kidnappade danskarna. Journalisterna stannade på fartyget i ett dygn, pratade med några i den kidnappade besättningen men fick inte ta några foton. Journalisternas besök ska enligt en av piraterna orsakat ett jättebråk mellan de två piratgrupperingarna men till slut ska journalisterna fått tillåtelse att träffat familjen. Det har däremot inte rapporterats någonting om deras tillstånd. I början av juni rapporterade Somalia Report att familjen mådde bättre efter en tids sjukdom.

Kapades i februari

Den danska segelbåten "Ing" blev kapad av somaliska pirater i Adenbukten utanför Afrikas horn torsdagen den 24 februari. Ombord var familien Quist Johansen, bestående av pappa Jan, mamma Birgit, samt barnen Rune, 17, Hjalte, 15, och Naja, 13. Även två gäster fanns på båten. Familjen var på en tvåårig jorden runt-segling. De skulle ha kommit hem efter sommaren.