Ambulanssjukvården anmäler sig själva

1 av 2 | Foto: Foto: LARS HEDELIN
Ambulansens tidsfördröjning kan ha resulterat i att Maximilian inte klarade sig.
NYHETER

Ambulanssjukvården lex Maria-anmäler nu Maximilians död.

De medger att fördröjningen kan ha påverkat vården av pojken.

Det finns ett regionalt beslut i Västra Götaland om att 90 procent av alla patienter ska få hjälp inom 20 minuter. Ändå tog det nästan en timme innan ambulansen hämtade Maximilian.

Kan ha gjort skillnad

Ingen vet om han hade överlevt om han fått vård snabbare – men i den lex Maria-anmälan som nu lämnats till Socialstyrelsen står det:

”Tid från larm till att ambulans anländer till olycksplats på Hönö kan haft betydelse för det medicinska omhändertagandet av skadade”.

Är självkritisk

Mats Kihlgren, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Göteborg, är självkritisk:

– Socialstyrelsen bör titta på hur resurserna har fördelats vid olyckstillfället. Till exempel bör utredarna ta reda på varför en ambulans tilldelades måltidsuppehåll i Kungälv vid det här tillfället.

Ambulanspersonalen har inga schemalagda raster utan tilldelas så kallat måltidsuppehåll i mån av tid.

– Självklart måste det här utredas, säger Mats Kihlgren.