Utpekat fröparti spårat till Sverige

NYHETER

Ett mindre parti av bockhornsklöverfrön, som pekats ut som grund till ehec-smittan, har spårats till Sverige. 25 kilo frön av partiet som misstänks ligga bakom utbrotten i Tyskland och Frankrike har hamnat i Sverige.

"Vi har tagit kontakt med den kommun företaget finns i för att de ska kunna följa upp ärendet", säger Lars Plym Forshell, smittskyddssamordnare vid Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.

Återkallat

Företaget Econova har stoppat försäljningen och återkallar de frön som har levererats.

Bockhornsklöver kallas också grekiskt hö och används bland annat som en av ingredienserna i curry. Det aktuella partiet har enligt Livsmedelsverket funnits i Sverige en längre tid.

– Man har undersökt vilka eventuella gemensamma nämnare som finns mellan utbrotten i Frankrike och Tyskland. Då har man gjort den traditionella spårningen bakåt. Fröna kommer från Egypten och det här partiet kom enligt uppgifter till Sverige i januari 2010, säger Lars Plym Forshell, smittskyddssamordnare vid Livsmedelsverket, till TT.

”Bör vidta åtgärder”

Det berörda företaget Econova finns i Norrköpings kommun och Livsmedelsverket har kontaktat både dem och kommunen som ska följa upp det som hänt.

– Vi har bett företaget ta kontakt med sina kunder och informera dem om det här och sagt att de bör vidta åtgärder, säger Lars Plym Forshell.

TT