Cancerpatient dog av en matsond i lungan

Händelsen har Lex Maria-anmälts av Sahlgrenska

NYHETER

Mannen skulle sondmatas eftersom hans cancersjukdom gjorde det svårt att äta.

Men sonden hamnade fel och fastnade i hans lunga.

Två dagar senare avled mannen av andningsbrist.

Sahlgrenska universitetssjukhuset har gjort en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen som nu ska utreda vad som egentligen gick fel.

Mannen kom in till sjukhuset för att få en nutritionssond eftersom han hade svårt att äta på grund av en tumör. Sonden ska föras ner i magen på patienten och för att kontrollera att den hamnat rätt sprutas lite luft in. Enligt anmälan till Socialstyrelsen gjordes detta även denna gång och man gjorde bedömningen att sonden låg rätt. Därför fick patienten välling, vatten och läkemedel genom sonden.

Men hans tillstånd blev plötsligt mycket sämre och han flyttades till avdelningen för akutvård. Genom röntgen insåg man att sonden hamnat fel – att den lagt sig i höger lunga.

Då var det redan för sent. Två dagar senare avled mannen i lungödem, orsakat av svårt nedsatt andning.