”Inga större effekter för hushållen”

Expert förutspår minst en räntehöjning till i år - kanske två

NYHETER

Riksbankens räntehöjning kom inte som någon överraskning och får inte heller någon större effekt för de svenska hushållen eller företagen.

Det säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

Men fler höjningar är att vänta redan i år.

– Det här är ett sätt för Riksbanken att visa var skåpet ska stå. Man fortsätter kyla av fastighets- och kreditmarknaden och visar att man klarar att hålla inflationsmålet på 2 procent. Det är också en signal till arbetsmarknadens parter om att inte låta avtalsrörelsen skena iväg, förklarar Robert Bergqvist.

Riksbanken har i sin prognos flaggat för ytterligare räntehöjningar redan i år. Blir det så?

Robert Bergqvist.

– Jag tror att riksbanken kommer att höja med ytterligare 0,25 procentenheter vid sitt möte den 7 september, och också den 27 oktober för att kunna passa på mötet den 20 december.

Vilka faktorer är de viktigast för hur räntan utvecklas framöver?

– Ekonomin i USA är ett stort frågetecken. Sedan är det statsskuldkrisen i Europa. Även om en lösning ser ut att vara på gång i Grekland så är eurokrisen på intet sätt över.

Vad skulle kunna göra att räntan planar ut eller sänks i stället?

– En sak som jag haft ögonen på ett tag är att de svenska hushållen håller hårt i plånboken, trots lågt ränteläge, skattesänkningar och en allt bättre arbetsmarknad. Om folk håller för hårt i plånboken blir utvecklingen för svag. I kombination med osäkra omvärldsfaktorer kan det göra det svårt för riksbanken att höja räntan.

Hur slår dagens räntehöjning mot hushåll och företag?

– Just den här höjningen var väntad och får inte några större effekter för hushållen. De hushåll som sitter med rörliga lån får lite mindre pengar i plånboken. Företagen påverkas heller inte särskilt mycket. De är inte lika räntekänsliga som hushållen.

Robert Bergqvist tror dock inte på riksbankens räntebana som visar att räntan kan vara uppe i 3,8 procent 2014.

– Många vill tro att vi ska återkomma till ett normalläge som motsvarar hur det var före finanskrisen. Men då hade vi en stor tillväxt som byggde på kreditexpansion och det vill man knappast ha i dag. Utan den drivkraften tror jag inte tillväxten blir så stark att det blir nödvändigt med räntehöjningar upp till 3,8 procent.

FAKTA

Fler experter om räntan:

Jan Häggström, chefsekonom Handelsbanken:

Ska man binda sina lån nu?

– Det är väldigt individuellt. Om man vill ha överblick och veta vad man har kan det vara bra att binda lånen. Men det finns också en möjlighet att räntorna inte höjs som planerat. Då är det bättre med obundet.

Tror du på fler räntehöjningar framöver?

– Jag tror att det blir fler räntehöjningar i år, både i september, oktober och december. Däremot tror jag inte det går att höja räntan på sikt så mycket som riksbanken säger. Marknaden har blivit väldigt mycket mera känslig för räntehöjningar än tidigare. Vi har haft ganska många år av ökad skuldsättning för hushållen nu.

Marie Giertz, chefsekonom Länsförsäkringar:

Bundna eller obundna lån?

– Den långa bundna räntan har legat kvar på en låg nivå. När skillnaden mot rörlig ränta blir väldigt liten kan det finnas skäl att skifta över till bundet. Men historiskt sett har det alltid lönat sig att ha obundna lån.

Blir det fler räntehöjningar?

– Jag tror att riksbanken kommer att fullfölja sina höjningar upp till 2,5 procent i år. Men riksbankens slutprognos på 3,8 procent tror jag inte besannas. De räntehöjningar som gjorts biter ganska hårt på hushållen och vi har också en bräcklig omvärldsbild. Jag tror att räntan går upp till 3 procent i början av nästa år, men sedan planar den ut.

Roger Josefsson, chefsekonom Danske Bank:

Är det läge att binda sina bolån?

– Vår syn är att det är bra att binda på kort tid, upp till ett år för att skydda sig om räntorna går ännu högre.

Blir det fler räntehöjningar?

– Ja. Jag tror att den sista höjningen blir efter årsskiftet, till 2,75 procent. Men det finns så många motstånd i omvärlden att jag tror att räntan sjunker inom ett år.