Hedersmotiv bakom mordet på Abbas

NYHETER

Mordet på Abbas Rezai är ett så kallat hedersmord.

Det slog Göta hovrätt fast i tisdagens dom.

Familjens värderingar ledde fram till händelsen.

Motivet till mordet är enligt morddomen att dottern inlett ett förhållande med Abbas Rezai, vilket familjen starkt motsatte sig. Motståndet kom utifrån föräldrarnas värderingar och kulturella bakgrund, menar hovrätten.

"Mycket känslor är inblandade"

Farman Sediq, föreläsare och utbildare vid organisationen Sharaf hjältar som arbetar mot hedersförtryck har följt medias rapportering om fallet. Han säger att det inte råder någon tvekan om att heder ligger bakom mordet, men att begreppet i sig är brett.

– Det är heder som ligger bakom. Men det är väldigt komplicerat, det är mycket känslor och sociala koder inblandade. Det är sådant som miljö och känslor som gör att man gör sådana uppoffringar, det finns mycket historia bakom det här som har hänt och det är svårt att förklara med bara några ord, säger han.

Farman Sediq träffar många unga pojkar i sitt arbete. Flera av dom är en del av en hederskultur och han säger att det är viktigt att de får prata om sina erfarenheter och att man uppmärksammar fall som Abbas Rezais.

– I Sverige är det inte så vanligt med såna här fall som Abbas men det betyder inte att det inte kan hända. Det här är en jättebra markering för hela hedersdebatten, att föräldrarna också är en del i det här som händer. Många av de pojkar jag träffar tar på sig föräldrarnas värderingar och handlar utifrån dom, säger han.

Ofta familjen som ligger bakom

Tankarna om att det ofta är familjens påtryckningar som ligger till grund för den här typen av brott gjorde att Farman Sediq reagerade redan 2005 när han först hörde talas om mordet.

– I de här fallen är det inte ovanligt att någon av de yngsta pojkarna tar på sig skulden. Det handlar nog snarare om att det är en uppoffring man gör, att man ser det här brottet som en rätt sak att göra. Du ställer upp för släktens skull och du tar på dig brottet, det är som ett hedersuppdrag du gör. Det har hänt i andra fall också, säger han.