Maud Olofsson värnar alliansen

Avfärdar påståenden om att många distriktsordförande vill lämna alliansen till nästa val

NYHETER

Centerledaren Maud Olofsson avfärdar påståenden om att många distriktsordförande vill lämna alliansen inför nästa val. Hon är kritisk till rubrikerna i Svenska Dagbladet.

– De har ingen täckning för det de skriver.

Foto: ap
Maud Olofsson

Olofsson tolkar uttalandena som att man säger att Centerpartiet ska profilera sig mer i alliansen.

– Jag har varit med om några regeringssamarbeten och jag har aldrig upplevt att centerpartisterna varit så nöjda som med allianssamarbetet, säger Maud Olofsson.

– Vi har gjort en valanalys och den visar att det finns ett starkt stöd för allianssamarbetet.

Men flera distriktsordförande säger att de vill se ett mer lösligare samarbete så att partierna kan profilera sig mer.

– Man måste bestämma sig för om man vill vara med och påverka politiken. Då måste man ha regeringsmakten. Det är ju så att vi har ju större inflytande med de procent vi har i regeringen än vad Socialdemokraterna har med sina runt 30 procent. Centerpartiet är ett mycket resultatinriktat parti och har alltid varit det, säger Olofsson.

Mycket ”sossifiering” kvar

Så du tycker att även 2014 så bör man gå fram som ett tydligt regeringsalternativ med ett gemensamt valmanifest?

– Ja, av den enkla anledningen att vi genomförde ett maktskifte, men ännu inte har genomfört värderingsskiftet. Med det menar jag att det är fortfarande mycket av den här sossifieringen som finns kvar. Därför behöver man få chans att leda Sverige under en längre tid, säger Olofsson.

Flera distriktsordförande säger att man borde vara mer öppen för att bryta blockpolitiken och ta in andra partier i regeringen, om valresultatet visar på det.

– Men det är ju så här att Socialdemokraterna önskar inget heller än att komma till regeringsmakten igen. Det finns ingen anledning för centerpartiet att hjälpa Socialdemokraterna tillbaka till regeringsmakten. De står ju än mer till vänster med Håkan Juholt, säger Olofsson.

Vad tycker du om att ta in Miljöpartiet i en alliansregering?

– Vi var ju beredda att göra det efter valet. Vi var de enda som sade det. Men nu har vi en alliansregering med en majoritet. Det är först när de andra har bildat en annan majoritet som vi kan få problem. Och vad jag har förstått så har de inte tänkt lägga fram en gemensam budget tillsammans med Sverigedemokraterna. Om så är fallet då kan de ju ge besked om det. Då har vi en annan situation. Men så här länge har vi ju majoritet. Vi får igenom 97 procent av de förslag vi lägger riksdagen, säger Olofsson.

– Det är bara när socialdemokraterna är beredda att rubba det finanspolitiska ramverket, vilket vore otroligt allvarligt, som inte de här majoritetsförhållandena fungerar i riksdagen. Det blir en prövning för Håkan Juholt, säger Olofsson.

Ingen ny MP-flört

Maud Olofsson säger samtidigt till TT att hon inte ser någon anledning till att söka nytt regeringssamarbete med Miljöpartiet.

– Med det läge som är i riksdagen i dag så har regeringen majoritet. Det är bara när de andra formerar sig gemensamt som de har majoritet.

Men borde man inte ta upp förhandlingar med MP för att avvärja hotet mot ett femte jobbskatteavdrag?

– Nej, det finns ingen anledning. Vi kan lägga vår budget.

Så du utgår från att Socialdemokraterna inte frångår det finanspolitiska ramverket?

– Gör de det så är det ett gigantiskt steg. Då är det Lars Ohly och Jimmie Åkesson som styr Socialdemokraterna och det får vi väl hoppas att det inte är, säger Olofsson.

TT