Fattigdomsmål nås – trots finanskrisen

Foto: Urban Andersson
Svältande afrikanska kvinnor försöker amma sina barn trots att de inte producerar någon mjölk eftersom de inte får tillräckligt med mat. I Afrika söder om Sahara är fattigdomen mer eller mindre konstant.
NYHETER

Trots finanskris, höjda matpriser och klimathot kommer världen att nå målet om halverad fattigdom mellan 1990 och 2015, enligt FN. Men framstegen är ojämna – det är mödrar som drar det kortaste strået.

Världen blir ständigt bättre, framhåller FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon i den årliga rapporten om arbetet med millenniemålen, åtta mål för att förbättra livet för de som har det sämst ställt i världen till 2015.

Viktiga framsteg lyfts fram av Jan Eliasson, en av FN:s 15 millienniemålsambassadörer och ordförande i organisationen Water Aid:

Den extrema fattigdomen kommer att ha minskat, från 45 procent 1990 till 15 procent 2015 om dagens takt håller i sig.

Miljoner fler barn går i skolan, inte minst i Afrika.

Färre människor smittas med HIV och fler får tillgång till bromsmediciner.

Stora skillnader

Samtidigt är det tydligt var svårigheterna finns. Att fattigdomen minskar beror framför allt på Kinas och Indiens enorma ekonomiska tillväxt.

I Afrika söder om Sahara är fattigdomen mer eller mindre konstant – hälften av kontinentens invånare lever i extrem fattigdom, att jämföra med 58 procent 1990.

Detta trots att många afrikanska länder har en tillväxt på flera procent varje år och stora hälsosatsningar har minskat förekomsten av malaria, tbc och mässlingen.

– Vi ha bråkat i alla år med Världsbanken och Internationella valutafonden om att man inte kan mäta fattigdom på för hög nivå, säger Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.

– Tillväxttalen i Afrika är mycket höga, men de sker i enklaver och kommer inte majoriteten av människorna till del, framför allt inte på landsbygden, säger han och nämner Mocambique som ett tydligt exempel.

Brist på statistik

Enligt rapporten visar projektioner dock att fattigdomen i Afrika söder om Sahara kan minska till under 36 procent till 2015.

Svårast verkar det vara att minska andelen kvinnor som dör till följd av graviditet, samt under och efter förlossning. Det är högst osannolikt att målet om att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar kommer att nås.

– Det är oerhört svagt, förvånande, upprörande, säger Jan Eliasson.

Även målet om förbättrad sanitet är svårt att nå.

– Man vill gärna att de här målen ska nås, men på just de här två områdena ser det svårt ut.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM