Rätt hemstad viktig för vården

NYHETER

Var du bor har stor betydelse för den vård du kan erbjudas, enligt RFSU:s Sverigebarometer. Sterilisering, som i Blekinge kostar 250 kronor för alla, går i Östergötland loss på 10 400 kronor för män och 13 200 kronor för kvinnor.

Även antalet försök vid provrörsbefruktning (IVF) varierar mellan länen, liksom kvinnans tillåtna maxålder. I Jämtland får en kvinna vara max 37 år för IVF-behandling medan värmländskor har ytterligare 7 år på sig.

RFSU: Orimliga avgifter för sterilisering

I början av juni konstaterade Socialstyrelsen att landstingen är skyldiga att erbjuda sterilisering, även i fall där det inte är medicinskt motiverat. RFSU:s granskning visar dock att flera landsting inte följer rekommendationerna. Jämtland och Västerbotten utför inga steriliseringar, varken på män eller kvinnor, på Gotland steriliserar man inte män.

I övriga län varierar prislapparna för sterilisering rejält. I Dalarna och Örebro kostar det 250 kronor för både män och kvinnor. I åtta av landstingen får den som vill försäkra sig mot oönskade barn slanta upp tusentals kronor, allra dyrast är det för kvinnor i Östergötland och Södermanland.

– De höga egenavgifterna är inte rimliga, att ett landsting gör det mot patientavgift är rimligt, säger Åsa Regnér, generalsekreterare vid RFSU.

Stora skillnader för maxålder

Sverige är bland de världsledande inom provrörsbefruktning, in vitro fertilisering (IVF). Men RFSU:s kartläggning visar på stora regionala skillnader vid IVF-behandlingar. I de norra regionerna är en kvinna för gammal efter 37 års ålder, flera år före de flesta andra landsting.

– Någon övre åldersgräns är säkert rimlig men det viktigaste måste vara att göra individuella bedömningar av de personer man har framför sig. De här sju åren är en väldigt stor skillnad och det måste man se över, säger Åsa Regnér.

Reglerna skiljer sig även för personer med olika sexuell läggning. Bara i ett landsting, Östergötland, har lesbiska kvinnor samma rättigheter och antal IVF-försök som heterosexuella kvinnor. Där gäller två försök per kvinna i alla relationer. I övriga landsting får lesbiska par antingen dela upp försöken sinsemellan eller så får bara en av dem försöka.

Ingen förändring för de unga

Även bland ungdomar är det stora skillnader i den preventiva vården. Precis som RFSU pekat på tidigare år skiljer sig kostnaderna för p-piller åt rejält i landet. Preventivmedlet som är gratis i Skåne kostar fortfarande upp till 600 kronor i Västerbotten.

– Det är intressant och anmärkningsvärt att inte Göran Hägglund, eller landstingspolitiker vi sett, visat något politiskt ledarskap sedan förra året. Man behöver prioritera ungas hälsa mer, säger Åsa Regnér.

RFSU:s granskning visar också att besök till landets ungdomsmottagningar kan kräva en del planering i sommar. Tre av fyra ungdomsmottagningar kommer att hålla stängt eller delvis stängt under sommaren.

– Man kan se att oönskade graviditeter och könssjukdomar ökar under början av hösten. Det kan bero på att unga har fler oskyddade relationer på sommaren, men också på att ungdomsmottagningar håller stängt. Det vet vi inte, säger Åsa Regnér.

TT