Sista nedräkningen för rymdfärjan Atlantis

NYHETER

Rymdfärjan Atlantis är sedan 17.30-tiden på fredagen svensk tid ute på sin sista rymdfärd.

Det blir också den sista rymdfärjeuppskjutningen någonsin och den sista bemannade rymdfärden från Kennedy Space Center på minst fem år. 

Atlantis sista resa ska gå till den internationella rymdstationen ISS och pågå i 10 dagar. Rymdfärjans besättning, befälhavaren Christopher Ferguson, piloten Douglas Gerald Hurley samt uppdragsspecialisterna Sandra Magnus och Rex J Walheim förbereder sig nu för den sista färden innan rymdfärjeprogrammet skrotas. Uppdraget, STS-135, innefattar en rymdpromenad, men den kommer att utföras av besättning på ISS.

Vädret ännu osäkert

Tankningen av farkosten har redan påbörjats, enligt NASA. Vid tvåtiden svensk tid tog astronauterna på sig sina start- och landningsdräkter och en halvtimme senare gick de ut till startplattan.

Men in i det sista var väderutsikterna inte de bästa. Tidigare på dagen beräknade NASA att det bara var 30 procents chans att uppskjutningen blir av i dag.

Men iväg kom den.

Ny kapsel på gång

I dag skriver alltså NASA historia. Rymdfärjeprogrammets sista resa är under väg. Men sedan är den sagan slut.

USA håller i stället på att utveckla en ny slags rymdkapsel som ska kunna ta astronauterna längre ut i rymden. Men först 2014 beräknas den vara färdig att ta i bruk. Fram tills dess kommer transporterna av besättning och förnödenheter till ISS att ske med ryska Soyuzkapslar.

FAKTA

Atlantis

Rymdfärjan Atlantis gjorde sin jungfrufärd 1985 och har gjort över 30 rymdfärder sedan dess. Den rymmer en besättning på 5-7 personer, kan ta last på 25 ton och når en höjd på 1000 kilometer. Atlantis är systerfärja till Colombia som havererade år 2003 på hemvägen tillbaka till jorden vid återinträdet in i atmosfären. Men de återstående rymdfärjorna, Discovery, Endeavor och Atlantis, har byggts om sedan dess för att göras mer driftssäkra.

Källor: NASA, Wikipedia