Stort strömavbrott i Skåne

NYHETER

Tusentals abonnenter i Skåne är på söndagskvällen utan el.

Fortfarande är det inte klart vad som orsakat strömavbrottet.

Det stora strömavbrottet berör ungefär 5 300 elabonnenter, främst i området runt Löddeköpingen och Bjärred.

– Det är en allvarlig störning i regionnätet, säger Torbjörn Larsson på Eons pressjour.

Det är ännu inte utrett vad strömavbrottet beror på, men felet inträffade vid 20-tiden på söndagskvällen och har lokaliserats till  Borrby nätstation.

– En först teori vi har haft är att det handlar om ett åsknedlag, men det har vi inte kunnat bekräfta, utan vi utreder vidare vad det kan bero på, säger Torbjörn Larsson.