Fler tror på fallande bostadspriser

NYHETER

Andelen hushåll som tror på fallande bostadspriser framöver har ökat rejält den senaste månaden, från 22 till 33 procent, och de som tror på stigande priser är inte längre i majoritet. Det visar bankkoncernen SEB:s boprisindikator för juli.

Enligt SEB:s privatekonom Gunilla Nyström är Greklandskrisen och stigande räntekostnader troliga orsaker till att hushållen fått en mer negativ syn på bostadsmarknaden.

”Dramatiskt fall”

Drygt fyra av tio hushåll, 42 procent, räknar fortfarande med att bostadspriserna ska stiga det kommande året. Månaden före var andelen 51 procent. Lika många som tidigare, 20 procent, tror på stillastående priser.

Boprisindikatorn visar även att hushållen räknar med att Riksbankens reporänta kommer att ligga på 2,2 procent om ett år.

"Det är väsentligt under Riksbankens egen ränteprognos", säger Gunilla Nyström i ett pressmeddelande.

– Det är ett dramatisk fall, det är inte många gånger vi har haft ett sådant skarpt fall under en månad, säger Gunilla Nyström om nedgången i boprisindikatorn.

Flera orosmoln

Men hon är inte särskilt överraskad. Det har inte saknats orosmoln för hushållen under våren. Förutom Greklandskrisen har osäkerheten om USA-ekonomin, naturkatastrofen i Japan och oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika påverkat bilden av ekonomin negativt.

– Det är ju också så att bostadsmarknaden har planat ut här under våren, samtidigt som hushållen fått väsentligt högre räntekostnader, säger Nyström.

Finns det en fara i att man räknar med en ganska liten ränteuppgång?

– Det hade kunnat vara en fara om hushållen fortfarande hade en väldigt stark efterfrågan på nya lån. Nu är det ju inte så, utan hela 2011 så här långt så har det varit en successiv uppbromsning av hushållens benägenhet att ta nya lån.

TT