Mässling hotar 40 000 scouter i Sverige

Uppmanas vaccinera sig för att undvika att smittas

NYHETER

40 000 scouter väntas snart vallfärda till Kristianstad för att delta i världens största scoutläger.

Nu varnar smittskyddsexperter för hot mot lägeridyllen – ett mässlingsutbrott.

Det enorma lägret slår upp portarna den 27 juli. Scouterna från hela världen, i åldern 14 till 17 år, ska tälta på en yta som motsvarar sex fotbollsplaner. Förhoppningsvis blir lägret ett minne för livet för deltagarna men ett mässlingsutbrott kan förstöra idyllen. 40 000 scouter bör vaccinera sig, menar Anna Elmerfeldt-Wallinder, läkare som ansvarar för sjukvården på lägret.

– Man bör betrakta lägret på samma sätt som om man skulle resa utomlands, då ger vi rådet att vaccinera sig, säger Anna Elmerfeldt-Wallinder.

Ny våg över Europa

Scoutlägret har gått ut med information till deltagare runt om i världen. Beslutet togs efter att en ny våg av den dödliga sjukdomen drabbat Europa under den senaste tiden. I Frankrike har 7 3000 fall konstaterats och i Danmark har 80 personer insjuknat. Sverige har klarat sig med 20 fall vilket beror på att vi har ett bra vaccinationsprogram, Smittskyddsinstitutet räknar med att 95 procent är skyddade. Det innebär däremot inte att scouterna går säkra.

– Risken är inte stor men den finns. Barn flyger och far och flygplatser är ett klassiskt smittställe. Har någon av ungdomarna mässlingen och någon inte har vaccinerat sig finns det risk att smittan sprids, säger Annika Linde, statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

Med vaccination är man säker

Hon liknar mässlingshotet med hur det fungerar i djurvärlden. Så länge svenskar befinner sig i flocken, där vi har ett gott skydd tack vare hög vaccination, är faran liten. Men så fort vi lämnar flocken och åker utomlands bör man vaccinera sig. Samma sak gäller på scoutlägret.

– Man kan se det som att man flyttar sig ur flocken. Därför bör föräldrar tänka över vaccination innan de låter sina barn åka dit. Har man vaccinerat sig är man säker, säger Annika Linde.

Extremt smittsamt

Mässlingen är en av de mest smittsamma sjukdomar man känner till och den kan få riktigt obehagliga följder. En liten del av de som smittas drabbas av hjärninflammation, det finns också en betydligt ovanligare följdsjukdom som succesivt förstör hjärnan. De som drabbas av mässling kan även få andra allvarliga följdsjukdomar som drar ner immunsystemet. Utbrotten kommer i vågor och just nu är drar en epidemi över centraleuropa. Mässling smittar via saliv och nysningar men inte via föremål eller friska personer.

World Scout Jamboree kan jämföras med scouternas OS och hålls vart fjärde år någonstans i världen. I år är det Kristianstads tur. Lägret pågår i 12 dagar och öppnar den 27 juli. Utöver scouterna väntas 40 000 besöka lägret.