Fästingen sprider sig över landet – samtidigt ökar tbe

”Bor man i ett riskområde bör man vaccinera sig”

Fästing Luriga små djur som lever på människans blod och dessutom kan sprida sjukdomar.
NYHETER

I år har rekordmånga insjuknat i tbe efter fästingbett.

De smittbärande fästingarna är ovanligt många och de sprider sig dessutom till nya ställen i Sverige.

– Bor man i ett riskområde bör man vaccinera sig, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

Det har varit ett gynnsamt år för fästingar och antalet personer som smittats av den livsfarliga virussjukdomen tbe ökar. 

– Vi har haft fler fall av tbe fram till nu, det första halvåret av 2011, jämfört med vad det brukar vara. Det beror troligen på att det var mycket snö under vintern som skyddade fästingar från att frysa ihjäl, vilket har lett till att det finns fler potentiella smittbärande fästingar, säger Marika Hjertqvist.

Få vaccinerade i nya riskområden

Samtidigt för rådjur och flyttfåglar med sig fästingar till nya platser i landet. Enligt läkaren och fästingexperten Ola Strömstedt innebär spridningen en stor risk – eftersom människor i nyligen drabbade regioner inte är vaccinerade i lika hög grad som i de klassiska riskområdena.

– I Mälardalen, där man har haft problem med fästingar i många år, är 30-40 procent av de som borde vara det vaccinerade. Men i Västergötland och i Bohuslän, där smittan ökar, gissar jag att bara tio procent av de som borde vara det är vaccinerade, säger Ola Strömstedt.

"Fruktansvärt se någon insjukna"

Tbe ger hjärninflammation med hög feber och svår huvudvärk.

– Det tar två månader till tre år att bli frisk – men en tredjedel tillfrisknar aldrig, säger epidemiolog Marika Hjertqvist på Smittskyddsinstitutet.

Långvariga och kroniska symtom är extrem trötthet, minnesstörningar, personlighetsförändring och, i svåra fall, förlamning.

– De som har sett en tbe-smittad person springer till vaccinationscentralen. Så fruktansvärt kan det vara att se en närstående insjukna i tbe, säger Ola Strömstedt.

Äldst drabbas värst

Vaccination rekommenderas till personer som bor i ett riskområde eller ofta vistas i skog och mark.

– De som insjuknar värst är vuxna och barn från sju år och uppåt. Barn under sju år drabbas ofta lindrigare, men vaccinet är väldigt milt så jag tycker inte att det finns någon anledning till att inte vaccinera barn som är mellan ett till sju år gamla – om de vistas i riskområden, säger Ola Strömstedt.

Enligt epidemiolog Marika Hjertqvist finns inga risker med vaccinationen:

– Man kan få en lokal svullnad och ibland lite feber, men inget allvarligare än så.

FAKTA

Ett fästingbett räcker för att bli smittad

■ ■ Tbe är en virussjukdom (tick-borne encephalitis) som kan överföras mellan djur och människa, i detta fall via smittade fästingar.

■ ■ Tbe yttrar sig som hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och ibland kramper och förlamningar.

■ ■ Uppemot 30 procent av de smittade får långdragna eller kroniska besvär som extrem trötthet, minnesstörningar, personlighetsförändringar och ibland förlamningar.

■ ■ Dödsfall kan förekomma, men är mycket sällsynta.

■ ■ Barn drabbas i regel lindrigare än vuxna och de äldsta drabbas oftast hårdast.

■ ■ Det finns inget läkemedel som är verksamt mot tbe-viruset, utan man behandlar de symtom som patienten uppvisar.

Så fungerar vaccinet

■ ■ Alla kan vaccineras från ett års ålder och uppåt.

■ ■ Vaccination rekommenderas till personer som bor i riskzoner och som ofta rör sig i skog och mark.

■ ■ Första året tar man två sprutor med en månads mellanrum. Då har man fullt skydd. Året därpå tar men en tredje spruta. Efter tre år tar man den fjärde sprutan. Sedan ska man ta sprutorna med femårsintervall.

■ ■ Eftersom det krävs två sprutor för att få fullgott skydd bör man, om man är oskyddad, ta den första sprutan i mars-april.

■ ■ När man har fyllt 50 respektive 60, beroende på typ av vaccin, behöver man fylla på med treårsintervall eftersom risken att insjukna ökar med åldern.

Så skyddar du dig

■ ■ Det finns inga säkra skydd mot tbe, förutom vaccin.

■ ■ Hälften av alla som drabbas av tbe har tidigare aldrig haft en fästning.

■ ■ Stövlar, långbyxor och långärmat ger ökat skydd och ljusa kläder gör att man ser fästingar bättre.

■ ■ Men för att smittas av tbe räcker det att fästingen biter till en gång. Viruset sprids med saliven, så fästingen behöver inte sitta kvar för att föra över sjukdomen.

■ ■ Kontrollera kroppen och duscha om du har varit ute i ett riskområde.

Riskområden

■ ■ Östra Svealand är det stora riskområdet.

■ ■ Högst risk i fuktiga områden kring Mälardalen och Stockholms skärgård från Gävlebukten ner till Bråviken.

■ ■ Östergötland, Kalmar län, Gotland och Öland drabbas i vågor och har just nu en lugnare period.

■ ■ Nya riskområden är Västergötland, främst kring Vänern och Vättern, och Bohuslän.

Antal fall av tbe i Sverige

■ ■ År 2007: 189

■ ■ År 2008: 202

■ ■ År 2009: 191

■ ■ År 2010: 174

Källa: Smittskyddsinstitutet, läkare och fästingexpert Ola Strömstedt