Brand i fastighet – mitt i Göteborg

NYHETER

En brand härjade i en fastighet på Viktoriagatan i Göteborg.

Branden startade förmodligen i ett restaurangkök – och spred sig till vinden.

Boende i närheten uppmanades att hålla sig inne.

Räddningstjänsten fick larmet vid 20.15-tiden på söndagkvällen då en fastighet på Viktoriagatan fattat eld.

– Vi har en brand som förmodligen har startat i en restaurang. Sedan har den förmodligen gått upp i ventilation och resulterat i brandspridning upp på vinden, säger Bosse Andersson, stabschef vid räddningstjänsten i Göteborg.

Rökdykare har sökt igenom samtliga våningar i trevåningshuset, men man har ännu inte påträffat någon skadad.

Vid 22-tiden var spridningsrisken över, enligt räddningstjäsnten.

– Vi har begränsat spridningen och skadan. Vi har glödbränder kvar på vindsvåningen på mellanväggar. Nu handlar det om friläggning och hitta glödbränder och släcka dem, säger Bosse Andersson.

Boende i fastigheten evakuerades, och allmänheten uppmanades att lämna utrymme åt räddningstjänsten.

– Vi har spärrat av området. De som bor runt om kan bara stanna inne och stänga fönstren.