Rattfyllan ökar under sommaren

NYHETER

Rattfylleriet ökar kraftigt under sommaren, med fruktansvärda följder.

Det är två typer av förare som kör påverkade. Den ena riskerar du att möta på natten – den andra kör på dagen.

Sonja Forward.

Under sommarmånaderna är det vanligare att vi kör alkoholpåverkade.

Det varma vädret gör att vi rör oss mer ute och dricker mer.

Stor risk på dagen

Anders Arvidsson, poliskommissarie på Rikspolisstyrelsen säger:

– Det finns två typer av förare som kör påverkade.

– Den ena kategorin är personer med kroniska missbruksproblem. Det är stor risk att råka ut för dem under dagtid. De lever oftast normalt och kalkylerar inte ens med att åka fast, säger han.

Kör dagen efter

Den andra kategorin är de som varit på fest och bestämmer sig för att ta bilen hem trots tidigare föresatser.

– Kvällar och sena nätter är risken störst att råka ut för dem. I regel åker de längre sträckor, ofta i glesbygd. Med tre mil hem tycker de att det är för långt att ta taxi, säger Anders Arvidsson.

Vill ha en nollgräns

Sonja Forward är forskare på Väg- och transportforskningsinstitutet, där man djupintervjuat personer som dömts för grovt rattfylleri:

– Majoriteten tyckte inte att de blev sämre förare trots hög promillehalt i blodet, säger hon.

De såg sig inte heller som alkoholister, först under behandling insåg de att de hade problem.