Hyresvärden MKB varnar barnfamiljer

NYHETER

Hyresvärden MKB i Malmö har skickat ut varningsbrev till ett 40-tal barnfamiljer, uppger Sydsvenskan.

Orsaken ska vara att barnen stört grannar.

– Ett sådant brev kan leda till uppsägning av hyreskontrakten och på senare tid har det blivit fler sådana varningar, säger Margareta Ragnarsson, bosocial handläggare hos MKB, till tidingen.

Sydsvenskan har granskat samtliga 171 varningsbrev angående störningar som MKB skickat till hyresgäster sedan första januari förra året.

Under den senaste tiden har allt fler av varningarna handlat om det som hyresvärden kallar bristande tillsyn av barn.

Allvarlig ton

– Det är viktigt att det är en allvarlig ton i brevet men meningen är ju att folk ska kunna bo kvar och att ingen ska behöva flytta på grund av sina grannar. I vissa fall kan vi även skicka ut ett andra varningsbrev men sedan kan det bli uppsägning, säger MKB:s fastighetschef Anna Heide till Sydsvenskan.

Det är oklart varför antalet varningar till just barnfamiljer ökat.

”Färre vågar säga ifrån”

– En förklaring kan vara att färre och färre vuxna vågar säga ifrån eftersom de är rädda för repressalier. Helt enkelt brist på kurage vilken är en tydlig trend de allra senaste åren, säger Margareta Ragnarsson till Sydsvenskan.

Andra tänkbara orsaker som nämns är stora barnkullar, trångboddhet och brist på fritidsverksamhet.