Dog i svår sjukdom efter skyfall

Bakterien spreds i vattnet genom råttornas urin

NYHETER

En 62-årig dansk man har avlidit i den allvarliga bakteriesjukdomen leptospiros, som han troligen fått i samband med det våldsamma skyfallet i Köpenhamn den 2 juli, uppger Statens Serum Institut.

Leptospirabakterien sprids bland annat genom råttors urin, och mannen har förmodligen fått sjukdomen då han sanerade en översvämmad källare förorenad med kloakvatten, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau.

Två personer har drabbats av sjukdomen efter skyfallet.

TT-Ritzau