Mjältbrand på gård i Örebro

Gården avspärrad – smittar inte via luften

NYHETER

En gård i Örebro har spärrats av efter ett utbrott av mjältbrand.

– Människor kan insjukna om de får i sig kroppsvätska från de döda djuren, men det krävs väldigt nära kontakt för att sjukdomen ska spridas, säger Gunilla Hallgren, veterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt.

På söndagen konstaterade Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ett utbrott av mjältbrand på en gård i Örebro – efter att 10-20 kor plötsligt dött.

Man tror att smittan kommit fram efter ett grävarbete i hagen, där det enligt en granne finns gamla mjältbrandsgravar.

– Mjältbrandssporer kan överleva 150 år nere i marken, därför kommer de upp när man gräver, säger Gunilla Hallgren, veterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Smittar från djur till människa

Sjukdomen smittar från djur till människa och klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig, men myndigheterna ser ingen anledning till oro.

– Alla personer som varit i direkt kontakt med djuren har fått antibiotika. De kan inte sprida smittan vidare. Mjältbrand smittar inte mellan människor, säger Hans Fredlund, smittskyddsläkare på Örebro läns landsting.

Djurliken har förts bort för kremering.

Biologisk krigföring

Mjältbrandssporer finns sparade i laboratorier världen över och militären har i årtionden manipulerat fram sporer som kan användas i biologisk krigföring. Under hösten 2001 spreds brev med mjältbrandssporer i USA och orsakade flera sjukdomsfall och några dödsfall.

Men dessa sporer har helt andra egenskaper än de naturliga som grävts fram i Örebro.

– Mjältbrandssporer som använts i terrordåd är modifierade på laboratorium för att bli lagom stora att andas in i dammform. De naturliga smittar inte via luften, säger Hans Fredlund.

FAKTA

En svensk dog 1965

■ ■ Mjältbrand (antrax) finns i princip över hela världen. Senaste utbrottet i Sverige konstaterades 2008 - dessförinnan 1981. Båda fallen gällde djur.

■ ■ Det senaste kända fallet hos människa inträffade 1965. En person som hanterade smittat ull på en mattfabrik insjuknade i förkylningssymtom och dog inom några dagar.

■ ■ Enligt smittskyddslagen ska alla fall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI).

■ ■ Om bakteriesporer inandas utvecklas en svår lunginflammation, som i sin tur följs av blodförgiftning (sepsis).

■ ■ Mjältbrand i mag- och tarmkanalen ger magsmärtor, feber, illamående, diarré, kräkningar och eventuellt blodförgiftning.

■ ■ Sjukdomen kan behandlas med antibiotika. Vid tidig behandling är prognosen god.

■ ■ Dödligheten bland obehandlade fall är åtminstone fem till 20 procent. Vid lunginflammationen är prognosen mycket sämre.

Källa: Smittskyddsinstitutet